Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rekenkamer

De Rekenkamer onderzoekt of de gemeenteraad en het college goed hun werk doen. De Rekenkamer bepaalt zelf welke onderzoeken zij doet. Bij de onderwerpen die zij onderzoekt wordt gekeken of het voor de inwoners oplevert wat bedoeld is, maar ook of tijd, kennis en geld daarvoor goed zijn ingezet. En ze onderzoekt of het werk voldoet aan de wet en regels.  

Rekenkamer is verplicht

Elke gemeente is verplicht om een onafhankelijke rekenkamer te hebben. De Rekenkamer Berkelland is onafhankelijk en bestaat uit externe leden. Eind 2023 is de Rekenkamer geïnstalleerd. Tot die tijd deed de rekenkamercommissie Berkelland onafhankelijk onderzoek. Bij wet is de positie van lokale Rekenkamers verstevigd, waarbij het vanaf 2024 niet meer mogelijk is als gemeente een rekenkamercommissie te hebben.

Op dit moment bestaat de Rekenkamer uit:

  • De heer W. van Deursen (voorzitter)
  • Mevrouw A.M.F. Oldenhof (lid)
  • De heer A.A. de Boer (lid)

Taken Rekenkamer

De Rekenkamer doet jaarlijks minimaal 1 groot onderzoek en een aantal kleinere onderzoeken. Bij de keuze van onderzoeksonderwerpen bekijkt de Rekenkamer onder andere of:

  • de onderwerpen actueel zijn en een groot maatschappelijk of financieel belang hebben
  • de onderwerpen direct of indirect het belang van inwoners of organisaties raken
  • het onderzoek kan leiden tot verbeteringen

Iedereen kan ideeën aandragen voor onderzoek

Heeft u ideeën voor een mogelijk onderzoek? Iedereen kan ideeën aandragen. Neem daarvoor contact op via griffie@gemeenteberkelland.nl of 0545 250 805.