Griffie

De griffier van de raad, Joyce Satijn, en de griffiemedewerkers ondersteunen de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn taken.

Contact

De griffie is bereikbaar via griffie@gemeenteberkelland.nl en 0545 250 805.