Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inspreken tijdens een politieke avond

Tijdens een Politieke Avond heeft u de mogelijkheid om in te spreken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie.

U kunt inspreken bij een van de politieke sessies of tijdens de raadsvergadering. U krijgt voor het inspreken maximaal 5 minuten de tijd om de raadsleden uw mening mee te geven in hun overwegingen. Hierna krijgen deelnemers aan de vergadering de mogelijkheid om aan u vragen te stellen, maar is er geen ruimte voor een gesprek.

Over een aantal zaken kunt u niet inspreken. Het gaat om:

  • Onderwerpen die niet op de agenda staan.
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
  • Onderwerpen waarop een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
  • Een voorstel dat al in een eerdere beeldvormende en/of oordeelsvormende vergadering is besproken. Dat betekent dat u alleen kunt inspreken tijdens de vergadering (politieke sessie of raadsvergadering) waarin het voorstel voor het eerst op de agenda staat.
  • Een voorstel waar u al eerder over heeft ingesproken.

Aanmelden om in te spreken

Wilt u inspreken? Meld u dan aan bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit kan telefonisch: 0545 250 805 of per e-mail: griffie@gemeenteberkelland.nl. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mail met een uitleg.

Contact met de raad

Inspreken tijdens een politieke sessie of raadsvergadering is een formele manier van inspraak. Wilt u graag in contact komen met raadsleden of hun in een eerder stadium informeren over een bepaald onderwerp? U kunt de raadsleden ook aanschrijven via griffie@gemeenteberkelland.nl of contact opnemen met individuele raadsleden.