Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lokaal Beweeg- en Sportakkoord ‘Heel Berkelland Beweegt!’

In 2020 hebben bijna 80 (!) partners, hun handtekening gezet onder het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord Heel Berkelland Beweegt! De scholen, kinderopvanglocaties, verenigingen, ondernemers, gezondheidszorg, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen hebben aangegeven het Lokaal Sportakkoord te willen ondersteunen. In 2024 is het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord vernieuwd.

Heel Berkelland Beweegt!

Met Heel Berkelland Beweegt! ontstaat een basis en breed draagvlak om alle Berkellanders aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. In dit akkoord staat aan welke ambities en projecten partijen uit Berkelland tot en met 2026 gaan werken. Hoe zij samen het beweeg- en sportlandschap van Berkelland mooier en rijker gaan maken.

Vier thema’s/onderwerpen

Binnen het vernieuwde akkoord ‘Heel Berkelland Beweegt’ werken we vanuit vier thema’s/onderwerpen. Deze sluiten aan bij het Regionale Beweeg- en Sportakkoord Achterhoek en het Landelijke Sportakkoord II. Inhoudelijk sluiten de thema’s ook aan bij het eerste Beweeg- en Sportakkoord, ze zijn alleen anders beschreven.

  1. Inclusie en diversiteit
  2. Vitaal en veilig sportklimaat
  3. Vaardig in bewegen
  4. Sport en preventie

Regiegroep

De regiegroep bewaakt de voortgang van ’Heel Berkelland Beweegt. De regiegroep bestaat uit de gemeente Berkelland, Sport Federatie Berkelland, Achterhoek in Beweging, een specialist in communicatie en een onafhankelijk vertegenwoordiger. Zij monitoren de voortgang van beschreven ambities en doelstellingen en beheren de kaders en de financiële middelen die zijn gesteld in het akkoord. De focus van de regiegroep ligt op wat we willen bereiken.

Aanvoerder per thema

De aanvoerder betrekt partijen bij een thema of ambitie om gezamenlijk te werken aan een plan. Hij of zij neemt het initiatief om te komen tot een gezamenlijke aanpak maar laat de inhoud over aan de partners in het veld. Tegelijkertijd laten de aanvoerders zich ook graag inspireren door initiatieven vanuit het veld. De aanvoerder leest altijd mee met de plannen en aan te vragen budgetten en stuurt bij voordat de regiegroep de aanvraag beoordeelt.

De aanvoerders worden aangesteld vanuit de Sport Federatie Berkelland. Zij hebben een verbindende rol binnen ’Heel Berkelland Beweegt’. De aanvoerders nemen plaats in de regiegroep en pakken binnen de ambities dus de rol als aanjager om samen met andere partners ambities te realiseren.

Spelers in een werkgroep

Partners die zich in willen zetten voor een ambitie of doelstelling vormen samen een werkgroep. Deze partners noemen we spelers. Zij bepalen met de aanvoerder van het thema hoe ze een bepaalde ambitie willen bereiken en met wie. Ze ontwikkelen een plan en kunnen budget aanvragen voor de uitvoering. Zij leveren een actieve bijdrage in de werkgroep en/of de uitvoering. De aanvoerder leest mee met de te vormen plannen en zorgt voor slimme verbindingen met andere werkgroepen en projecten. Wanneer het plan is uitgevoerd wordt de werkgroep opgeheven. Spelers worden dan weer supporters.

Supporters

Iedereen die ‘Heel Berkelland Beweegt’ ondersteunt, is een supporter. Partners die supporter zijn, steunen de ambities, dragen bij aan de ontwikkeling van het netwerk, doen mee aan bijeenkomsten en worden geïnformeerd over behaalde ambities en resultaten. Supporters kunnen op een thema en een moment dat bij hen past, actief worden als speler.

Vragen?

Vragen of suggesties kunt u sturen naar sportakkoord@gemeenteberkelland.nl.