Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lokaal Beweeg- en Sportakkoord ‘Heel Berkelland Beweegt!’

In 2020 hebben bijna 80 (!) partners, hun handtekening gezet onder het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord Heel Berkelland Beweegt! De scholen, kinderopvanglocaties, verenigingen, ondernemers, gezondheidszorg, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen hebben aangegeven het Lokaal Sportakkoord te willen ondersteunen.

Heel Berkelland Beweegt!

Met Heel Berkelland Beweegt! ontstaat een basis en breed draagvlak om alle Berkellanders aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. In dit akkoord staat aan welke ambities en projecten partijen uit Berkelland de komende 2 jaar gaan werken. Hoe zij samen het beweeg- en sportlandschap van Berkelland mooier en rijker gaan maken.

Projectgroepen en stuurgroep

De 3 projectgroepen, met gemiddeld 10 partners, werken elk in kleinere werkgroepen hun eigen ambitie uit tot een of meerdere projectplannen. Zij zorgen voor de uitvoering van de projecten in samenwerking met diverse netwerkpartners.

De ambities waaraan zij werken zijn:

  • Toekomstbestendig beweeg- en sportlandschap realiseren
  • 18+ doelgroepen begeleiden naar passend sportaanbod
  • Een Gezonde Generatie realiseren

De stuurgroep voert de regie op de uitvoering van het akkoord. Zij zijn de aanjagers van deze brede samenwerking, zij ondersteunen en faciliteren de projectgroepen en projecten. En maken daarbij gebruik van hun brede netwerk en kennis.

Vragen of suggesties kunt u sturen naar sportakkoord@gemeenteberkelland.nl.

Wilt u ook de nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes, informatie en tips rondom Heel Berkelland Beweegt ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden via sportakkoord@gemeenteberkelland.nl

Voorkant lokaal sportakkoord Heel Berkelland Beweegt