Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Team Economische Zaken

Team Economische Zaken (Team EZ) is het visitekaartje van de gemeente naar de lokale en regionale ondernemers. Team EZ vervult een belangrijke rol in het relatiebeheer van de gemeente Berkelland. En vormt de spil tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De deskundigheid over het ambtelijk apparaat en het bedrijfsleven maakt het team uniek. In samenwerking met alle betrokken partijen zullen de gezamenlijke doelstellingen verwezenlijkt worden.

Verbindingen leggen

Team EZ komt veel buiten en legt verbinding met ondernemers. De uitdaging is om dit goed te doen. Dit betekent dat er zowel binnen als buiten het ambtelijk apparaat goede contacten moeten worden gelegd en onderhouden. Partijen moeten bij elkaar worden gebracht met overtuigingskracht, deskundigheid en ambitie.

Ruimdenkend, innovatief en creatief

Team EZ heeft een open en ondernemende instelling. Ruimdenkend, innovatief en creatief in oplossingen, niet afwachtend maar (pro)actief vanuit haar verantwoordelijkheid, gericht op samenwerking en co-creatie met verschillende partners. Kortom, een team dat volledig opereert vanuit de waarden open, levendig en ondernemend.

Kansen

Team EZ wil nieuwe kansen die er liggen aanpakken, om een bijdrage te leveren aan de lokale economie en daarmee aan de vitaliteit en leefbaarheid van de omgeving. Goede relaties met bestuurders, collega’s, ondernemers, bedrijven, verenigingen enzovoorts zijn hierbij van groot belang.

Vaste kern

Het Team bestaat uit een vaste kern. Daarnaast is er een zogenaamde flexibele schil die bestaat uit collega’s die op basis van bepaalde onderwerpen of vraagstellingen zullen aanschuiven. Het Team loopt door de gehele organisatie en is niet een op zich staande afdeling.

Het kernteam EZ bestaat uit 3 medewerkers die zich bezig houden met de volgende onderdelen:

  • accountmanagement
  • bedrijventerreinen
  • retail en winkelcentra
  • markt en standplaatsen
  • onderwijs en arbeidsmarkt
  • toerisme en recreatie

Samenwerking

Naast de interne verbinding is vooral de verbinding met samenwerkende (externe) partijen van groot belang. Hierbij wordt onder andere gedacht aan onze partners Bedrijvenkring Berkelland, Regionale Organisatie Zelfstandigen, het Werkgevers Servicepunt Achterhoek en individuele ondernemers.

Contact

Wilt u contact met Team EZ? Zij zijn rechtstreeks bereikbaar via:

Harm ten Hoopen: 06 18 20 09 92 / 06 10 21 78 28 of h.tenhoopen@gemeenteberkelland.nl
Wouter Verdaasdonk: 06 10 32 90 43 of w.verdaasdonk@gemeenteberkelland.nl
Naomi Höfkes: 06 12 59 50 92 of n.hofkes@gemeenteberkelland.nl (toerisme en recreatie)

Van links naar rechts: Harm ten Hoopen, Naomi Höfkes en Wouter Verdaasdonk