Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Agrarische bedrijven

De informatie hieronder is specifiek voor agrarische bedrijven en beschrijft op welke vlakken en onderwerpen de gemeente mogelijkheden voor ondersteuning biedt.

Bij grote agrarische bedrijven is het in sommige situaties mogelijk om een tweede bedrijfswoning op het erf te bouwen. De voorwaarden waaronder een tweede agrarische bedrijfswoning mogelijk is, zijn beschreven in het bestemmingsplan voor het buitengebied. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de frontoffice bouwen en wonen via 0545 250 250.

Er spelen veel ontwikkelingen in de agrarische sector op dit moment. Om in beeld te krijgen hoe we als gemeente onze agrariërs zo goed mogelijk kunnen ondersteunen, hebben we trainees van Gelders Talent gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijke rol van de gemeente Berkelland in de transitie van de agrarische sector richting duurzame landbouw. We willen dit graag in beeld krijgen, omdat de agrarische sector een belangrijke rol speelt in ons buitengebied en we graag willen weten hoe wij onze agrariërs in de transitie kunnen ondersteunen. De gemeente werkt op dit moment aan een plan van aanpak naar aanleiding van de bevindingen van de trainees.

De regeling Lbv+ (locatie met piekbelasting) is onderdeel van de vrijwillige landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties van het kabinet. De Lbv+ staat open tot en met 5 april 2024.

Voor een aantal zaken kunt u bij de gemeente terecht. Bijvoorbeeld voor vragen over de mogelijkheden/alternatieven voor uw erf nadat u gestopt bent met uw agrarische bedrijf of het aanpassen van het bestemmingsplan. Hiervoor kunt u contact opnemen met Mirjam Mellink via 0545 250 250.

De landelijke ontwikkelingen in de agrarische sector kunnen veel impact hebben op uw bedrijf, maar ook op uzelf en uw gezin of familie. Als u behoefte heeft aan een gesprek hierover, dan kunt u een gratis keukentafelgesprek aanvragen met een onafhankelijk erfadviseur. Tijdens dit vertrouwelijke gesprek kunt u al uw zorgen en vragen bespreken en samen met de erfadviseur bespreken of een vervolgafspraak of vervolgstap wenselijk is. Vraag eenvoudig een gesprek aan op www.watea.nl.

De klankbordgroep agrariërs bestaat uit ongeveer 125 inwoners van de gemeente Berkelland. Zij hebben allen in meer of mindere mate een agrarische achtergrond. De klankbordgroep komt op uitnodiging van de gemeente circa 1 tot 2 keer per jaar bij elkaar om mee te denken over agrarische onderwerpen waarover de gemeente graag input wil van inwoners. Als u meer wil weten over de klankbordgroep kunt u contact opnemen met Inge Rensink via 0545 250 250.

In de gemeente Berkelland is een kavelruilcommissie actief. Deze commissie houdt zich bezig met (vrijwillige) kavelruilprojecten. Het voornaamste doel van het vrijwillige kavelruilproject is om de huiskavels van agrariërs zo groot mogelijk te maken en de veldkavels zo dicht mogelijk bij de boerderij te krijgen. Maar er wordt ook gekeken naar natuur-, recreatie-, duurzaamheids- en waterdoelen. Ook grondeigenaren die geen agrariër zijn kunnen meedoen met het kavelruilproject. In de afgelopen jaren zijn al meerdere ruilplannen gerealiseerd en is al meer dan 380 ha grond geruild. Als u interesse heeft of meer wilt weten kunt u contact opnemen met de stichting vrijwillige kavelruil Berkelland via Tonnie Klein Brinke (06 53 73 84 84), Gerrit Hogemans (06 12 83 91 93) of Bertus Hesselink (06 13 62 14 84).

Op het platteland spelen allerlei ontwikkelingen. Zoals ontwikkelingen in de landbouw, rondom asbest, lege schuren, duurzame energie en klimaat. Misschien denkt u ook wel eens na over hoe de toekomst van uw bedrijf of erf eruit ziet? Wat slim is om te doen met die lege schuur? Of u het asbest op het dak nou wel of niet moet verwijderen? En hoe u de biodiversiteit rondom uw erf kunt vergroten? Of misschien spelen er dingen in uw persoonlijke (of gezins)situatie die het juist lastig maken om stappen (of keuzes) richting de toekomst te zetten? De gemeente biedt u een gratis keukentafelgesprek met een onafhankelijk erfadviseur om over dit soort vragen van gedachten te wisselen. De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Als in het keukentafelgesprek blijkt dat u specialistische vragen heeft, kunt u mogelijk korting krijgen op aanvullende begeleiding of ondersteuning. Dit is afhankelijk van het type vraag. De gesprekken zijn niet alleen voor agrariërs, maar alle bewoners van het buitengebied. Op www.watea.nl vindt u meer informatie en kunt u een afspraak maken voor een gratis keukentafelgesprek. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Inge Rensink via 0545 250 250.