Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Recreatie en LEADER

Op deze pagina vindt u informatie over het recreatiebeleid van de gemeente en de subsidiemogelijkheden die LEADER biedt.

LEADER Achterhoek heeft subsidie beschikbaar om lokale initiatieven en goede ideeën waardoor de leefbaarheid op het platteland verbetert financieel te ondersteunen. Ook de gemeente Berkelland doet mee in deze subsidieregeling. LET OP: het LEADER Achterhoekprogramma 2015-2022 is gesloten. Er is in 2023 geen mogelijkheid meer om subsidie aan te vragen. De verwachting is dat de regeling opnieuw opengaat vanaf januari 2024.

Sinds januari 2023 zijn de beleidskaders voor verblijfsrecreatie in werking. Deze beschrijven de kaders voor (nieuwe) initiatieven op het gebied van verblijfsrecreatie in het buitengebied. Er wordt onder andere ingegaan op de kaders voor bed & breakfasts, mini-campings, camperplaatsen, groepsaccommodaties en vakantie-appartementen/-woningen.

In het bestemmingsplan voor het buitengebied wordt nog meer informatie gegeven over de ruimtelijke kaders waarbinnen ontwikkelingen plaats kunnen vinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Kok via 0545 250 250.