Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Informatie omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft elke gemeente 1 omgevingsplan voor haar grondgebied. Dit is het omgevingsplan van rechtswege. Het omgevingsplan vervangt onder andere de geldende bestemmingsplannen uit de Wet ruimtelijke ordening.

Het omgevingsplan

In de omgevingsvisie beschrijft de gemeente hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. Die keuzes werken wij uit in ons omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat zo de regels voor de fysieke leefomgeving.

De gemeente kan voor ieder gebied zeggen welke activiteiten zij wel of niet toestaat, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. Ook geven wij aan welke regels wij aan die activiteiten stellen. De regels in het omgevingsplan leiden samen tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (artikel 4.2, Omgevingswet).

De gemeente maakt het omgevingsplan

Op 1 januari 2024 heeft de gemeente ‘automatisch’ een omgevingsplan: het omgevingsplan van rechtswege. Dit omgevingsplan, met een tijdelijk deel, zetten wij stapsgewijs om tot een volledig omgevingsplan. Dit gebeurt in verschillende opvolgende wijzigingen van het plan, in een overgangsfase die tot 2032 duurt.

De juridische procedure voor het wijzigen van het omgevingsplan bestaat uit een aantal stappen. Zo moet de gemeenteraad kennis geven van het voornemen om het omgevingsplan te wijzigen. De gemeenteraad stelt steeds de opvolgende wijzigingen van het omgevingsplan vast.

Regels in het omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Een voorbeeld is het bouwen van een woonbuurt, waardoor de ruimtelijke inrichting van een gebied verandert. Of het kappen van bomen, waardoor de omgeving minder groen wordt. Daarnaast kan het omgevingsplan bijzondere regels bevatten. Zo leggen omgevingswaarden vast welke kwaliteit een grondgebied moet hebben.

Links