Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

(Financiële) ondersteuning bij asbest

De gemeente Berkelland kan u helpen bij het verwijderen van uw asbestdak:

Gratis pakket met beschermingsmiddelen

Als particulier mag u in een aantal gevallen een asbestdak tot 35 m² zelf verwijderen. Zie hiervoor het stappenplan verwijderen asbestdak kleiner dan 35 m². In het gemeentehuis kunt u hiervoor een pakket met beschermingsmiddelen ophalen. U maakt hiervoor een afspraak via 0545 250 250. Denk eraan om het bericht van de gemeente met ‘akkoord’ op de (verplichte) sloopmelding mee te nemen.

Gratis storten asbest

Het verwijderde asbest (tot 35 m2 en maximaal 500 kg) mag u gratis inleveren bij Sturris in Ruurlo of Nienhuis in Rietmolen. Ook hiervoor moet u het bericht van de gemeente laten zien met ‘akkoord’ op de (verplichte) sloopmelding. In stap 5 van het stappenplan staan de overige voorwaarden voor het storten van asbest. Let erop dat gratis storten alleen geldt voor asbestdaken.

Subsidie voor het verwijderen van een asbestdak

Laat u het asbestdak door een gespecialiseerd bedrijf verwijderen, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het oppervlak van het dak, en varieert van €2,25 tot €4,50 per m2 met een maximum van €10.000 per adres. Meer informatie vindt u op Subsidieregeling sanering asbestdaken gemeente Berkelland 2023-2026. Soms kunt u deze subsidie combineren met de subsidie voor de sloop van bebouwing in het buitengebied. Beide subsidies vraagt u aan via Energieloket Achterhoek: 0314 820 360.

Lening voor het verwijderen van een asbestdak

Kunt u de sanering niet zelf betalen, dan kunt u via de gemeente Berkelland een lening afsluiten. Als particulier gaat het dan om een ‘Toekomst Bestendig Wonen’ lening. Voorwaarde hiervoor is dat u een (kleine) duurzaamheidsmaatregel in huis neemt. Als ondernemer kunt u voor een lening terecht bij het Energieloket Achterhoek.

Gratis adviesgesprek (keukentafelgesprek)

Als u in het buitengebied van Berkelland woont en een asbestdak heeft, kunt u een gratis keukentafelgesprek aanvragen met een onafhankelijke erfadviseur. Binnenkort krijgen alle eigenaren van een dak in het buitengebied waarop mogelijk asbest aanwezig is  hiervoor een uitnodiging. U kunt tijdens het keukentafelgesprek al uw financiële en fiscale vragen stellen, zoals over de verwijdering van het asbestdak of de vervanging van asbest door zonnepanelen. Maar ook vragen over hoe u de verwijdering van het asbest moet organiseren kunt u stellen. De keukentafelgesprekken zijn onderdeel van een Achterhoek-breed project en worden gecoördineerd door Watea. U kunt zich aanmelden voor een keukentafelgesprek via www.watea.nl. Ook kunt u ze bereiken via e-mail: info@watea.nl. Als u graag telefonisch contact wilt, dan kan dat iedere dinsdag en donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur via: 0315-711 355.

Vouchers na het keukentafelgesprek

Als u na het (gratis) keukentafelgesprek besluit uw asbestdak te laten verwijderen, kunt u financiële ondersteuning krijgen in de vorm van een ‘voucher’ voor het opstellen van een asbestinventarisatierapport en/of begeleiding bij de verwijdering van uw asbestdak. De vouchers hebben elk een waarde van maximaal €300 (en minimaal €150). Daarvan betaalt u de helft en de andere helft betalen wij. Meer informatie over de vouchers en het aanvragen ervan krijgt u tijdens het keukentafelgesprek.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan contact op met de gemeente Berkelland via 0545 250 250.