Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

(Financiële) ondersteuning bij asbest

De gemeente Berkelland kan u helpen bij het verwijderen van uw asbestdak:

 • Gratis pakket met beschermingsmiddelen
  Als particulier mag u in een aantal gevallen een asbestdak tot 35 m² zelf verwijderen. Zie hiervoor het stappenplan verwijderen asbestdak kleiner dan 35 m². In het gemeentehuis kunt u hiervoor een pakket met beschermingsmiddelen ophalen. U maakt hiervoor een afspraak via 0545 250 250. Denk eraan om het bericht van de gemeente met ‘akkoord’ op de (verplichte) sloopmelding mee te nemen.
 • Gratis storten asbest
  Het verwijderde asbest (tot 35 m2 en maximaal 500 kg) mag u gratis inleveren bij Sturris in Ruurlo of Nienhuis in Rietmolen. Ook hiervoor moet u het bericht van de gemeente laten zien met ‘akkoord’ op de (verplichte) sloopmelding. In stap 5 van het stappenplan staan de overige voorwaarden voor het storten van asbest. Let erop dat gratis storten alleen geldt voor asbestdaken.
 • Subsidie voor het verwijderen van een asbestdak
  Laat u het asbestdak door een gespecialiseerd bedrijf verwijderen, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het oppervlak van het dak, en varieert van €2,25 tot €4,50 per m2 met een maximum van €10.000 per adres. Meer informatie vindt u op Subsidieregeling sanering asbestdaken gemeente Berkelland 2020-2023. Soms kunt u deze subsidie combineren met de subsidie voor de sloop van bebouwing in het buitengebied. Beide subsidies vraagt u aan via Agem Energieloket: 0314 820 360.
 • Lening voor het verwijderen van een asbestdak
  Kunt u de sanering niet zelf betalen, dan kunt u via de gemeente Berkelland een lening afsluiten. Als particulier gaat het dan om een ‘Toekomst Bestendig Wonen’ lening. Voorwaarde hiervoor is dat u een (kleine) duurzaamheidsmaatregel in huis neemt. Als ondernemer kunt u voor een lening terecht bij het Agem Energieloket.
 • Gratis adviesgesprek (keukentafelgesprek)
  Als u in het buitengebied van Berkelland woont en een asbestdak heeft, kunt u een gratis keukentafelgesprek aanvragen met een onafhankelijke erfadviseur. Binnenkort krijgen alle eigenaren van een dak in het buitengebied waarop mogelijk asbest aanwezig is  hiervoor een uitnodiging. U kunt tijdens het keukentafelgesprek al uw financiële en fiscale vragen stellen, zoals over de verwijdering van het asbestdak of de vervanging van asbest door zonnepanelen. Maar ook vragen over hoe u de verwijdering van het asbest moet organiseren kunt u stellen. De keukentafelgesprekken zijn onderdeel van een Achterhoek-breed project en worden gecoördineerd door Watea. De uitnodigingsbrieven versturen we de komende maanden in verschillende fases. Wilt of kunt u niet op de persoonlijke uitnodiging wachten, dan kunt u zich ook zonder uitnodiging alvast aanmelden via www.watea.nl. Ook kunt u ze bereiken via e-mail: info@watea.nl. Als u graag telefonisch contact wilt, dan kan dat iedere dinsdag en donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur via: 0315-711 355.
 • Vouchers na het keukentafelgesprek
  Als u na het (gratis) keukentafelgesprek besluit uw asbestdak te laten verwijderen, kunt u financiële ondersteuning krijgen in de vorm van een ‘voucher’ voor het opstellen van een asbestinventarisatierapport en/of begeleiding bij de verwijdering van uw asbestdak. De vouchers hebben elk een waarde van maximaal €300 (en minimaal €150). Daarvan betaalt u de helft en de andere helft betalen wij. Meer informatie over de vouchers en het aanvragen ervan krijgt u tijdens het keukentafelgesprek.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan contact op met de gemeente Berkelland via 0545 250 250.