Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Exploitatievergunning

Wilt u een bedrijf starten en schenkt u géén alcoholische dranken? Dan vraagt u een exploitatievergunning aan. In deze vergunning staan regels die gaan over de openbare orde en veiligheid in en rondom uw bedrijf. Schenkt u wel alcohol in uw bedrijf? Dan vraagt u geen exploitatievergunning aan, maar een alcohol vergunning.

Er vindt een Bibob onderzoek plaats

Op grond van de vergunningplicht in de Algemene plaatselijke verordening (Apv) wordt er een eenvoudige Bibob-toets gedaan. De Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) geeft gemeenten de bevoegdheid om voor bepaalde branches vergunningen te weigeren of in te trekken. Dat gebeurt onder andere als er ernstig gevaar bestaat dat daarmee strafbare feiten zullen worden gepleegd.

Een vergunning kost € 214,50. Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, ongeacht of de vergunning al dan niet verleend wordt.

Daarbij moet gedacht worden aan een hotel,  pension, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis. Weet u het niet zeker? Neem dan contact met ons op, telefoon 0545 250 250.

Een aanvraag voor een vergunning wordt in ieder geval geweigerd als:

  • de exploitant of beheerder niet voldoet aan bepaalde gedragseisen
  • de vestiging of exploitatie in strijd is met een geldend bestemmingsplan
  • verboden middelen in de inrichting ter verkoop worden aangeboden
  • de huishouding van de gemeente in het geding is. Denk daarbij aan de handhaving van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, de bescherming van het woon- en leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, de verkeersvrijheid en verkeersveiligheid, de gezondheid of de zedelijkheid