Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Erkenning van een kind en naamskeuze

U kunt een kind erkennen wanneer het nog geen wettelijke ouder heeft. Meestal erkent u een kind als u de vader bent. Maar ook een niet-biologische ouder of duomoeder kan het kind erkennen.

U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen:

 • vóór de geboorte
 • bij de geboorteaangifte
 • na de geboorteaangifte

Uw kind erkennen

Een erkenning tijdens de zwangerschap heet een ‘erkenning ongeboren vrucht’. Erkenning tijdens de zwangerschap heeft als voordeel dat het kind juridisch gezien meteen twee ouders heeft. Tijdens de erkenning kunt u de achternaam van het kind ook vastleggen. Bij erkenning van het eerste kind moeten beide ouders aanwezig zijn. 

De keuze van de achternaam

Bij erkenning kunt u de achternaam van het kind kiezen. Als de ouders kiezen voor de geslachtsnaam van de erkenner moet de moeder mee naar het gemeentehuis komen. Naamskeuze kan alleen bij het 1e kind dat geboren wordt uit een relatie. Alle volgende kinderen die geboren worden uit die relatie krijgen dezelfde achternaam.

Ouderlijk gezag

Per 1 januari 2023 krijgen ouders na erkenning automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. Wij noemen dat gezag “van rechtswege”. Er zijn een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld:

Ouders willen geen gezamenlijk gezag

 • Ouders kunnen samen verklaren dat moeder alleen het gezag uitoefent. Kom hiervoor allebei persoonlijk naar het gemeentehuis.
 • Dit wordt vermeld in de erkenningsakte en geboorteakte.
 • Kiest u er later toch voor om gezamenlijk het gezag te voeren dan kunt u dat ook achteraf aanvragen.

De rechter heeft vervangende toestemming gegeven voor erkenning

 • In dit geval heeft moeder geen toestemming gegeven voor de erkenning. De rechter staat de erkenning toe maar er ontstaat geen ouderlijk gezag voor de erkenner.

Kijk voor meer informatie en meer uitzonderingen op de website van de Rijksoverheid. Op deze website leest u ook welke situatie op u van toepassing is.

 • U krijgt een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind.
 • Het kind krijgt erfrecht.
 • Het kind kan bij de erkenning uw achternaam krijgen.

Het erkennen van uw kind kost € 0,00. Na de erkenning ontvangt u een afschrift van de erkenningsakte. Deze akte kost niks.

Nee, dit kan alleen samen met de moeder.

 • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf en de moeder
 • Een schriftelijke toestemming van de moeder als zij niet meekomt. Wilt u tegelijk met de erkenning de keuze voor de achternaam doen? De moeder moet persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Dit geldt alleen voor het 1e kind uit de relatie.

Bij de erkenning van uw eerste kind bepaalt u de achternaam van uw kind. U kunt voor de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader kiezen. De gekozen achternaam van uw eerste kind geldt ook voor alle volgende kinderen. Situaties die veel voorkomen:

 • U bent getrouwd: uw kind krijgt de achternaam van de vader, tenzij u kiest voor de achternaam van de moeder. Kiest u voor de achternaam van de moeder, dan geeft u dit aan bij de geboorteaangifte.
 • U bent ongehuwd: uw kind krijgt de achternaam van de moeder.
 • U bent ongehuwd en de vader heeft het kind erkend: uw kind krijgt de achternaam waar u bij de erkenning voor gekozen heeft.

Ja, dat kan, maar dan wel met een schriftelijke toestemming van de moeder. U belt de gemeente via telefoonnummer  0545 250 250 voor het maken van een afspraak voor de erkenning. Wat neemt u mee:

 •  

Een man is automatisch wettelijk vader als hij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van zijn kind. Bent u vader van een kind, maar bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder? Dan wordt u wettelijk vader door het kind te erkennen. Ook een duomoeder kan een kind erkennen.

Per 1 januari 2023 krijgen ouders na erkenning automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. Wij noemen dat gezag “van rechtswege”. 

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die u krijgt of adopteert. Als man bent u voor de wet ook automatisch de vader. U hoeft het kind niet te erkennen. Ook als u niet de biologische vader bent van het kind.

Trouwt u als ouders na de geboorte van uw kind? Of gaat u dan een geregistreerd partnerschap aan? Dan krijgt u ook automatisch ouderlijk gezag. Voorwaarde is wel dat u als vader of duomoeder het kind heeft erkend.

 • U bent minimaal 16 jaar oud.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit. Als u die niet heeft, kan de gemeente voor u nakijken of erkenning volgens de wetgeving van uw nationaliteit mogelijk is en welke documenten u daarvoor nodig heeft.
 • Overige voorwaarden