Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Voorwaarden voor een eigen trouwplek

Voorwaarden voor een eigen trouwplek

 1. De plek is tijdens het trouwen openbaar en voor iedereen bereikbaar.
 2. De plek is niet in strijd met de openbare orde en goede zeden.
 3. Het mag geen woonhuis zijn.
 4. De plek hoeft geen gebouw te zijn. Het trouwen mag ook in de open lucht gebeuren, maar niet op een openbare plaats. Het moet wel mogelijk zijn om het trouwen te verplaatsen naar een gebouw.
 5. De plek kan een kerk zijn, maar alleen als die voor meerdere doelen gebruikt wordt. Het burgerlijk- en het kerkelijk huwelijk gebeurt in twee afzonderlijke bijeenkomsten.
 6. U zorgt ervoor dat de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand niet in gevaar komt.
 7. De plek voldoet aan de bouwtechnische veiligheidseisen van de brandweer. U doet een “melding brandveilig gebruik” bij het omgevingsloket:
  • als er meer dan 150 mensen in een tijdelijk gebouw of tent aanwezig zijn of;
  • als er meer dan 50 mensen bij het trouwen zijn in een (bedrijfs)pand. Dit is alleen nodig als het pand normaal voor andere activiteiten wordt gebruikt.
  • Betreft het een horecazaak? Dan gelden de regels die voor de horeca gelden.

 1. Gasten en niet-gasten kunnen de plek zonder problemen bereiken. Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de omgeving. Het bruidspaar zorgt ervoor dat er geen (parkeer)overlast voor de omgeving ontstaat. Ze maakt daarover afspraken met de beheerder van de plek en met de gasten. 
 2. De ruimte van de aan te wijzen plek moet goed zijn ingericht. Dat betekent:
  • er zijn stoelen en tafel(s);
  • de ruimte is voldoende verlicht;
  • er is een aparte ruimte voor de ambtenaar om zich om te kleden;
  • er zijn voldoende toiletten;
  • er is misschien een geluidsinstallatie;
  • als er een toiletwagen is, dan mag deze niet aangesloten worden op het gemeenteriool. Het afvalwater wordt opgevangen en op een nette manier afgevoerd.
 1. Het bruidspaar regelt zelf toestemming van de beheer/eigenaar van de plek om daar te mogen trouwen. De gemeente is hier niet voor verantwoordelijk.
 2. De kosten voor het gebruiken van de plek, de aankleding, vergunningen, verzekeringen en dergelijke zijn voor het bruidspaar. 
 3. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inrichting, aankleding en verzorging van de plek.
 4. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade aan derden.
 5. Voldoet u niet aan de hierboven gestelde voorwaarden? Dan kan het zijn dat wij geen toestemming geven om daar te trouwen.
 6. Houdt u op de trouwplek ook een feest? Dan heeft u daar misschien een aparte vergunning voor nodig. Lees daarvoor ‘Evenement organiseren, melding of vergunning’.  

Doorgeven eigen plek

U kunt dit doorgeven bij het ‘Reserveren huwelijk of geregistreerd partnerschap’. Daar kunt u aangeven of u een bestaande plek wilt gebruiken of een eigen plek.

Meer informatie 

Daarvoor kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0545 -250 250.