Vervoer naar school

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Is de school te ver weg? Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. Het uitgangspunt daarbij is dat uw kind met de fiets of het openbaar vervoer naar school gaat. Eventueel onder begeleiding van u of iemand anders. Is dat niet mogelijk? Dan kan aangepast vervoer (taxibus) een optie zijn. Bij het verlenen van aangepast vervoer kan de voorwaarde worden gesteld dat u met uw kind oefent in het gebruik van de fiets en/of het openbaar vervoer.

In de Verordening sociaal domein Berkelland kunt u onder andere lezen wanneer u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer.

De belangrijkste criteria om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer:

  • de afstand van huis naar school is meer dan 4 kilometer;
  • de school is een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs;
  • de schoolkeuze is gebaseerd op godsdienst of levensbeschouwing;
  • het kind is gehandicapt en bezoekt een school voor voortgezet onderwijs.

Ouders en verzorgers kunnen op maandag-, dinsdag- en vrijdagmorgen telefonisch contact met mevrouw C. Smits, medewerker leerlingenvervoer. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 05 45 250 250.