Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Politieke Avond

De gemeenteraad vergadert volgens het BOB-model. BOB staat voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. De gemeenteraad vergadert iedere twee weken op dinsdagavond. Op deze avond, die een Politieke Avond heet, vinden zowel de voorbereiding als de raadsvergadering plaats. Deze voorbereiding gebeurt in maximaal vier verschillende sessies op dezelfde avond. Er zijn twee sessies van 19.30 tot 20.15 uur en van 20.30 tot 21.15 uur. Er wordt dan op twee verschillende locaties een sessie georganiseerd, namelijk in de raadzaal of in het restaurant van het gemeentehuis. Deze voorbereidende sessies kunnen beeldvormend of oordeelsvormend zijn.

Beeldvorming

Tijdens een beeldvormende sessie kunnen raads- en commissieleden een beeld vormen over een onderwerp. Ze worden dan over een onderwerp bijgepraat door een expert of een ambtenaar. Tijdens beeldvormende sessies kan ook worden ingesproken. Inwoners, organisaties of andere belanghebbenden kunnen hun mening en standpunten dan delen met de gemeenteraad. Op basis van deze informatie kunnen de raadsleden hun standpunt bepalen.

Oordeelsvorming

Tijdens de oordeelsvorming vindt het debat plaats tussen de raads- en commissieleden. In de eerste termijn worden de standpunten en argumenten gewisseld en in de tweede termijn kunnen de deelnemers reageren op elkaars argumenten en kunnen ze proberen elkaar te overtuigen. Tijdens de oordeelsvorming is er geen ruimte meer om in te spreken, tenzij er over een bepaald onderwerp geen beeldvormende sessie is geweest.

Besluitvorming

De Politieke Avond wordt afgesloten met een raadsvergadering. Deze vergadering begint om 21.30 uur met een vragenkwartier. Hierin kunnen raadsleden vragen stellen aan het college over actuele onderwerpen. Daarna is de besluitvorming. Dan wordt er gestemd over de voorliggende voorstellen. Tijdens de raadsvergadering wordt er alleen maar gedebatteerd als er een motie of een amendement wordt ingediend. Het debat heeft namelijk al in de oordeelsvorming plaatsgevonden.

Inspreken

Heeft u vragen of wilt u graag inspreken? Mail dan naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

Agenda en vergaderstukken

Kijk voor de datum, tijd, agendapunten en bijbehorende stukken van een vergadering in het online vergaderschema. Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffie via 0545 250 805.

Vanuit huis meekijken

U kunt de Politieke Avonden (behalve de sessies in het restaurant) vanuit huis live meekijken. Ook kunt u vanaf de volgende dag de vergadering terugkijken. Het is dan ook mogelijk om fragmenten terug te kijken, bijvoorbeeld per agendapunt of per spreker.