Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Berkellands Jeugdlintje

Speciaal voor jongeren heeft de gemeente Berkelland een onderscheiding: het Berkellands Jeugdlintje! Volwassenen die zich jarenlang vrijwillig inzetten voor de samenleving kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Ook wel genoemd een ‘lintje’. In onze gemeente wonen ook kinderen en jongeren die zich belangeloos inzetten voor anderen. Dit doen zij bijvoorbeeld met een bijzondere prestatie of een goed initiatief. En daar is de gemeente Berkelland trots op! De jeugd heeft de toekomst en hopelijk motiveert het Berkellands Jeugdlintje ook andere kinderen en jongeren om iets goeds te doen voor de samenleving.

Wie komt er in aanmerking voor een jeugdlintje?

Iedereen ouder dan 18 jaar kan een jongere of een groep jongeren van 8 tot en met 22 jaar voordragen. Voor het Berkellands Jeugdlintje is het van belang dat de jongere:

  • zich het afgelopen jaar en nu nog steeds vrijwillig inzet voor een ander. Bijvoorbeeld voor een vereniging, instantie of buurthuis en/of
  • iets bijzonders heeft gedaan en hierdoor een voorbeeld is voor anderen. Denk aan een bijzondere prestatie of goed initiatief.
  • een voorbeeld is voor andere jongeren.
  • in de gemeente Berkelland woont.

Overige voorwaarden zijn dat de inzet niet al eerder officieel is beloond door een andere (overheids)instantie. En de inzet houdt geen verband met sportprestaties en heldendaden. Als er geen geschikte kandidaten zijn, worden er geen jeugdlintjes uitgereikt.

Voordragen kan tot 26 december 2023

Iedereen ouder dan 18 jaar kan een jongere of groep jongeren voordragen voor het Berkellands Jeugdlintje. Na deze sluitingsdatum beoordeelt de jury welke kinderen/jongeren in aanmerking komen voor het lintje. De jury let daarbij in elk geval op de bijzonderheid van de activiteit, de uitstraling van de verdienste en de voorbeeldfunctie naar anderen.

Kent u iemand die misschien in aanmerking komt voor het Berkellands Jeugdlintje?

Draag het kind of de jongere (of de groep) voor door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Daarbij horen ook een aanvullende motivatie en twee referenties van mensen die het voorstel ondersteunen. Deze referenties mogen geen familieleden van de kandidaat zijn.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met Caroline Geverink via: c.geverink@gemeenteberkelland.nl of 0545 250 473.