Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vraag en antwoord over herstel van landschapselementen

Wat is het doel van het project Herstel landschapselementen?

Het project Herstel landschapselementen is gericht op het behoud en herstel van groen in de gemeente Berkelland. Hiermee willen we bijdragen aan:

  • Behoud en herstel van het cultuurhistorische landschap in de gemeente Berkelland;
  • Behoud en herstel van landschapsidentiteit en biodiversiteit;
  • Behoud van de groene uitstraling van de gemeente Berkelland;
  • Bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen voor een gezonde en groene leefomgeving in de gemeente Berkelland;
  • Voorkomen van het weghalen of veranderen van landschapselementen zonder vergunning in de toekomst.

We maken afspraken met grondeigenaren over het herstellen van de groene landschapselementen als deze zonder vergunning zijn veranderd of weggehaald. 

Wat zijn landschapselementen?

Landschapselementen vormen de bouwstenen van een landschap. Deze elementen bepalen de structuur en daarmee de identiteit (en herkenbaarheid) van een landschap. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan bomenrijen, struwelen, houtwallen, houtsingels of bos. Landschapselementen vormen daarnaast voor veel soorten planten en dieren een belangrijke plek voor voedsel, veiligheid en als voortplantingsplaats. Ze zijn belangrijk om het kenmerkende groene landschap van Berkelland te behouden en te versterken.

Hoe heeft de gemeente geconstateerd dat er landschapselementen zijn weggehaald of veranderd?

We maken gebruik van luchtfoto’s uit verschillende jaren. Door de luchtfoto’s uit verschillende jaren naast elkaar te leggen kunnen wij zien of en wanneer deze landschapselementen veranderd zijn. Als wij in ons archief hiervoor geen vergunning hebben gevonden, nemen we contact op om afspraken te maken over het herstel van de landschapselementen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat u struiken of bomen terug moet planten. 

Waarom pakt de gemeente het herstel van landschapselementen nu op?

In 2020 heeft de gemeente onderzoek gedaan naar het veranderen of weghalen van groene landschapselementen zonder vergunning. Uit deze inventarisatie kwam naar voren dat dit vaak voorkomt. De gemeente wil graag afspraken maken over het herstellen van de oude situatie om zo het groen in de gemeente Berkelland te behouden en te versterken. 

Ik heb een brief gekregen van de gemeente. Wat moet ik doen?

Heeft u een brief van ons gekregen, dan is uit onze eerste inventarisatie gebleken dat op uw perceel mogelijk landschapselementen zijn veranderd of weggehaald zonder vergunning. U hoeft nu niets te doen.

De vorige eigenaar van dit perceel heeft landschapselementen veranderd zonder vergunning. Wat nu?

Als eigenaar van de grond bent u verantwoordelijk voor de activiteiten op uw grond. Wij kijken naar de huidige situatie en maken dan ook graag met de huidige eigenaar afspraken over het herstellen van de situatie. 

Wanneer moet ik een vergunning aanvragen voor het veranderen/weghalen van landschapselementen buiten de bebouwde kom?

Meer informatie over het aanvragen van een vergunning voor het veranderen of weghalen van landschapselementen leest u op de pagina over kappen van bomen en op de pagina over ruimtelijke plannen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat in een bestemmingsplan is vastgelegd welke gronden in een gebied bedoeld zijn voor groen.

De bomen waren al dood, moet ik dan de situatie nog steeds herstellen?

Ook voor het kappen van dode bomen is in bepaalde gevallen een kapvergunning nodig. Dode bomen kunnen in sommige gevallen van waarde zijn voor de natuur. 

Meer informatie over het aanvragen van een vergunning voor het veranderen of weghalen van landschapselementen leest u op de pagina over kappen van bomen en op de pagina over ruimtelijke plannen.

Ik ben van mening dat de gemeente te laat is

De bevoegdheid van de gemeente om grondeigenaren aan te spreken dat landschapselementen zijn veranderd of zijn weggehaald, kan niet verjaren. De gemeente heeft het recht om u te verzoeken de situatie te herstellen, ook als de landschapselementen al lang geleden zijn veranderd of weggehaald.

Wat als ik niet wil meewerken?

Landschapselementen zijn heel belangrijk. Behoud en herstel hiervan heeft een hoge prioriteit en is niet vrijblijvend. Wij gaan er van uit dat we met elkaar na overleg tot afspraken kunnen komen over herplant. Lukt dit niet, dan kunnen we besluiten om een juridische procedure op te starten. Dit kan betekenen dat u uiteindelijk een dwangsom krijgt opgelegd.

Ik heb vragen, met wie kan ik contact opnemen?

Neem gerust contact op met het projectteam Herstel landschapselementen. Telefonisch kunt u ons bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0545) 250 250. Ook kunt u een e-mail sturen naar herstellandschap@gemeenteberkelland.nl.