Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Iemand voor u laten stemmen

Bent u wel kiesgerechtigd, maar kunt u niet stemmen? Bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent? Dan kunt u een andere kiesgerechtigde een volmacht geven om namens u te stemmen.

Er zijn twee vormen van volmacht:

 • De volmacht die u zelf kunt regelen (de onderhandse volmacht), zie achterzijde van de stempas
 • De schriftelijk aangevraagde volmacht

Onderhandse volmacht

U kunt een andere kiesgerechtigde in uw gemeente een onderhandse volmacht geven. Dit kunt u heel gemakkelijk zelf doen. Op de achterkant van uw stempas staat het volmachtbewijs. Dit moet u zelf invullen en ondertekenen én degene die voor u gaat stemmen. Degene die voor u stemt, mag alleen voor u stemmen als diegene zijn of haar eigen stem uitbrengt.

Als u iemand heeft gemachtigd om te stemmen, dan mag u niet meer zelf stemmen.

Volmacht gebied

U kunt iemand machtigen voor het hele gebied waar de verkiezing voor geldt.

 • Voor de Tweede Kamerverkiezing is dit Nederland.
 • Voor de Provinciale Statenverkiezing de provincie waarin u woont.
 • Voor de Waterschapsverkiezing het waterschap waar u onder valt.
 • Voor de Gemeenteraadsverkiezing de betreffende gemeente.

Voorwaarden

 • De gemachtigde moet kiesgerechtigd zijn voor dezelfde verkiezing als de volmachtgever;
 • De gemachtigde moet bij het stemmen een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben.

Schriftelijke volmacht

Om iemand te kunnen machtigen, hoeft u niet te wachten op de stempas. Let op dat u minstens vijf dagen voor de verkiezing de aanvraag indient. U kunt een schriftelijke volmacht digitaal aanvragen of op papier.

Digitaal volmacht aanvragen

U kunt tot 3 juni 2024, 17.00 uur digitaal een volmacht aanvragen. Om digitaal een volmacht aan te vragen moet zowel de volmachtgever als de gemachtigde een DigiD hebben.

De volmachtgever:

 • vult het digitale formulier voor een volmacht bewijs in. Let op: in het formulier wordt gevraagd om het BSN nummer en het e-mailadres van de gemachtigde. Zorg dat u deze bij de hand heeft!

De gemachtigde:

 • ontvangt binnen enkele dagen na de aanvraag een e-mail met het verzoek om in te loggen op ‘Mijn gemeente
 • logt in op ‘Mijn gemeente’ met zijn/haar DigiD
 • klikt in het overzicht van gemachtigde zaken het bewuste zaaknummer aan
 • vult onder ‘Registreren G2’ de gevraagde informatie in door op ‘Wijzigen’ te klikken
 • klikt op ‘Opslaan’ om het antwoord vast te leggen

Nadat zowel de volmachtgever als de gemachtigde het formulier hebben ingevuld komt de aanvraag bij ons binnen. Nadat de aanvraag behandeld is ontvangen de volmachtgever en de gemachtigde beide bericht van ons over de afhandeling.

Op papier volmacht aanvragen

U kunt tot uiterlijk 3 juni 2024 op papier een volmacht aanvragen. De volmacht moet voor 17.00 uur binnen zijn bij de gemeente.

Voor het aanvragen van een volmacht moet u een formulier (Model L8) invullen. U kunt dit formulier Model L8 downloaden op de website van de Rijksoverheid. Het formulier model L8 moet door zowel de volmachtgever als de gemachtigde ingevuld worden. Het formulier kan op de volgende manieren ingeleverd worden:

 • Per email: info@gemeenteberkelland.nl
 • Per post: Postbus 200, 7270 HA Borculo
 • Inleveren bij de balie/in de brievenbus bij het gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo