Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verkiezingen

Wilt u een stem uitbrengen bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten, Waterschappen, gemeenteraden of het Europees Parlement? Als u aan de voorwaarden voldoet ontvangt u van de gemeente een stempas.

Voorwaarden om een stem uit te brengen bij een verkiezing

U heeft een stempas nodig. Deze krijgt u, als u mag stemmen, uiterlijk 14 dagen vóór de verkiezingen.

U krijgt een stempas als u:

  • Op de dag van de kandidaatstelling in staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen van uw gemeente kiesgerechtigd bent;
  • Op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder bent;
  • Niet uitgesloten bent van het Kiesrecht. Kijk daarvoor op de pagina Wanneer mag u stemmen?

Vervangende stempas aanvragen met formulier

Heeft u geen DigiD en wilt een vervangende stempas dan kunt u het formulier downloaden. Met dit ingevulde formulier kunt u naar de balie van het gemeentehuis om een stempas aan te vragen.

Als u gaat stemmen, neemt u uw stempas én een geldig legitimatiebewijs mee (bijvoorbeeld uw reisdocument of uw rijbewijs).

Verhinderd

Wilt u wel stemmen, maar kunt u niet zelf naar een stembureau? Dan kunt u stemmen per volmacht.

Stemmomenten

De verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten, Waterschappen en gemeenteraden worden eens in de vier jaar gehouden. Eenmaal in de vijf jaar kunt u leden voor het Europees Parlement kiezen.

Kandidaten

Op ieder woonadres wordt een kandidatenlijst bezorgd. Hierop staan alle kandidaten die verkiesbaar zijn. Zij staan vermeld per politieke groepering.

Stembureaus

Bij de stempas ontvangt u een overzicht van alle stembureaus in de gemeente Berkelland. U kunt zelf kiezen bij welk stembureau in onze gemeente u wilt stemmen.

Meer informatie

Voor meer informatie over verkiezingen en het aanvragen van formulieren kunt u contact opnemen met de gemeente.