Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u stemmen in een andere gemeente dan uw woongemeente? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen.

Digitaal

U kunt de aanvraag digitaal met DigiD indienen bij de gemeente Berkelland. Deze aanvraag moet uiterlijk 3 juni 2024 om 17.00 uur ontvangen zijn. De kiezerspas wordt dan naar het door u opgegeven adres verzonden.

Email

Heeft u geen DigiD kunt u het formulier downloaden. Het formulier moet uiterlijk vijf dagen voor de dag van de verkiezingen door de gemeente zijn ontvangen. Dit kan per email naar info@gemeenteberkelland.nl opgestuurd worden. De kiezerspas wordt dan naar het door u opgegeven adres verzonden.

Persoonlijk

U kunt tot uiterlijk 5 juni, 12.00 uur aan de balie een kiezerspas aanvragen.

Bent u 6 weken voor de verkiezingsdag verhuisd? Dan moet u het formulier sturen naar uw oude gemeente. U kunt maar één keer een kiezerspas aanvragen. U krijgt geen tweede exemplaar.

Zie ook