Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uitslagen verkiezingen 2023

De uitslagen van de provinciale statenverkiezingen (opkomst 72,16 %) en de waterschapsverkiezingen (opkomst  Rijn en IJssel 69,88 % en opkomst Vechtstromen 77,72 %) in Berkelland zien er als volgt uit.

Provinciale staten

PartijAantal stemmenPercentage
VVD20487,96%
Forum voor Democratie5292,06%
CDA20407,93%
GroenLinks11174,34%
PvdA24429,49%
D667442,89%
ChristenUnie4451,73%
PVV7412,88%
SP7122,77%
SGP450,17%
Partij voor de Dieren5922,30%
50Plus5001,94%
Lokale Partijen Gelderland3011,17%
BBB1207446,94%
ONS Gelderland600,23%
BVNL1130,44%
JA217362,86%
Volt4821,87%
Uitslag provinciale statenverkiezingen 2023

Waterschap Rijn en IJssel

PartijAantal stemmenPercentage
CDA24359,70%
Water Natuurlijk17717,06%
PvdA21618,61%
VVD11724,67%
Vrienden van de Berkel626224,95%
50PLUS4681,86%
AWP voor water, klimaat en natuur3231,29%
OndernemendWater5012,00%
BBB1000439,86%
Uitslag verkiezingen Waterschap Rijn en IJssel 2023

Waterschap Vechtstromen

PartijAantal stemmenPercentage
Water Natuurlijk85,63%
CDA2416,90%
AWP voor water, klimaat en natuur32,11%
VVD64,23%
50PLUS10,70%
ChristenUnie21,41%
Ouderenpartij10,70%
SGP00,00%
BBB9768,31%
BVNL00,00%
Uitslag verkiezingen Waterschap Vechtstromen 2023

Processen verbaal provinciale statenverkiezingen 15 maart 2023

Stembureaus

Overig

Processen-verbaal verkiezingen Waterschap Rijn en IJssel 15 maart 2023

Stembureaus

Overig

Processen-verbaal verkiezingen Waterschap Vechtstromen 15 maart 2023

Stembureau

Overig

Zie ook