Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Welzijnsraad

De Welzijnsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over onder andere werk, participatie, onderwijs, integratie, maatschappelijke ondersteuning, jeugd, sport en welzijn.

De raad wil graag horen wat inwoners nodig hebben aan maatschappelijke ondersteuning en wat inwoners en organisaties elkaar te bieden hebben. Op die behoeften en mogelijkheden baseert de raad haar adviezen aan de gemeente.

Welzijnsraad is onafhankelijk

De Welzijnsraad bestaat uit minimaal 6 leden, met elk hun eigen achtergrond en kennis. De leden zitten op persoonlijke titel in de Welzijnsraad. Ze vertegenwoordigen dus geen (belangen)organisatie.

De Welzijnsraad vertegenwoordigt verschillende cliëntgroepen:

 • Mensen met een beperking
 • Mensen met verslavingsproblemen
 • Mensen die zorg behoeven
 • Ouderen
 • Kleine kernen, buurten en dorpsbelangen
 • Mantelzorgers en vrijwilligers
 • Sociale samenhang en leefbaarheid
 • Jeugd
 • Betrokken burgers

Agenda

Wilt u een onderwerp laten bespreken in een vergadering, dan kunt u contact opnemen via de mail van de Welzijnsraad (welzijnsraad@gemeenteberkelland.nl) of met Anita Delsing (a.delsing@gemeenteberkelland.nl).

De vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis van Berkelland, aan de Marktstraat 1 in Borculo.

Voor 2024 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld:

 • 10 januari
 • 14 februari
 • 13 maart
 • 10 april
 • 8 mei
 • 12 juni
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 tot iets vóór 20.00 uur is er een inloop-/spreekuur voor belangstellenden die een bepaald onderwerp vooraf willen bespreken. Als u dat graag wilt, kan ook (een deel van) de Welzijnsraad naar u toe komen. Neem daarover even contact op met Anita Delsing (a.delsing@gemeenteberkelland.nl).

Leden van de Welzijnsraad

Contact

Er zijn verschillende manieren waarop u contact op kunt nemen met de Welzijnsraad:

Jaarverslag

Nieuwsberichten