Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Informatiemarkt windenergie 7 december 2023

Gemeenten Berkelland en Oost Gelre hebben de afgelopen twee jaar met inbreng van inwoners gewerkt aan nieuw beleid voor duurzame energieopwekking met wind. In het nieuwe windbeleid komt te staan onder welke voorwaarden er mogelijk windmolens kunnen komen in beide gemeenten. Tijdens de informatiemarkt hebben we de hoofdlijnen voor deze nieuwe beleidsregels met inwoners en omwonenden van de zoekgebieden (K + i) gedeeld. De gepresenteerde informatie kunt u ook teruglezen.

Wethouder Hans van der Noordt: “Ik kijk terug op een goede bijeenkomst met een prettige sfeer. Het was minder druk dan we hadden verwacht. Maar dat gaf de mogelijkheid om uitgebreid met alle aanwezigen in gesprek te gaan over hun vragen. We delen nu ook nog alle informatie via onze website zodat alle inwoners die niet aanwezig waren dit ook nog kunnen inzien.”

Gezamenlijk windbeleid gemeenten en nieuwe landelijke regels van het Rijk

Berkelland en Oost Gelre delen het grensoverschrijdende zoekgebied K. Daarom hebben de gemeenten zo veel mogelijk samengewerkt om tot gezamenlijk nieuw windbeleid te komen. De hoofdlijnen van het windbeleid hebben we op de informatiemarkt van 7 december gepresenteerd, tegelijk met de nieuwe conceptregels van het Rijk. Deze conceptregels gaan onder meer over de afstand van windmolens tot woningen, geluidshinder, slagschaduw en over externe veiligheid en verlichting.

Het nieuwe windbeleid van de gemeenten is nog niet definitief en ook de nieuwe Rijksnormen zijn nog niet definitief. “En die worden mogelijk pas begin 2025 door de Tweede Kamer vastgesteld. We willen nu echter al wel ons lokale windbeleid laten vaststellen, omdat we zelf de regie willen houden”, leggen wethouder Porskamp van Oost Gelre en zijn Berkellandse collega Hans van der Noordt uit. “We willen de hinder voor onze inwoners zoveel mogelijk beperken. En daarom beoordelen we initiatieven op basis van de landelijke conceptnormen. We willen hiermee voorkomen dat commerciële partijen naar de provincie stappen om in onze gemeenten een windmolenpark te bouwen. We hebben nu duidelijke richtlijnen en kunnen niet meer overvallen worden.”

Wat staat er in het nieuwe windbeleid?

In het door de gemeenteraden vast te stellen windbeleid staat waar, onder welke voorwaarden en met welke afspraken we windmolens mogelijk kunnen maken binnen onze gemeenten. Veel regels voor windmolens worden gemaakt door andere overheden, zoals de provincie en de rijksoverheid. Daar moeten we ons als gemeenten aan houden.

Lokaal eigendom en financiële participatie

Berkelland en Oost Gelre vinden het belangrijk dat, als er windmolens komen, inwoners daarvan voordeel hebben. Daarom maken (financiële) voorwaarden deel uit van ons windbeleid. We dragen dan niet alleen de lasten, maar hebben ook de lusten van de windmolens. De gemeenten stellen verplicht om een windinitiatief samen met inwoners in en rondom de zoekgebieden te ontwikkelen. Zo heeft de omgeving voordeel van de inkomsten van het windpark.

Een eis is dat inwoners of lokale organisaties samen eigenaar kunnen worden van een windpark. Ook moet een plan voor een windpark verschillende mogelijkheden aan de omgeving bieden om financieel mee te kunnen doen (participeren). Bekijk de animatie voor een uitleg.

Beslissing nieuw windbeleid in 2024

Begin 2024 kunt u het ontwerpbeleid bekijken. Iedereen kan dan een reactie (zienswijze) inleveren bij de gemeenten zodra het ontwerpbeleid is gepubliceerd. Na afloop verwerken we eerst alle zienswijzen. Daarna leggen we het nieuwe windbeleid voor aan de gemeenteraden om hierover te beslissen en het beleid vast te stellen. Pas daarna kunnen initiatiefnemers plannen inleveren om een windmolenpark te gaan ontwikkelen in Berkelland en Oost Gelre.

Meer informatie

Heeft u vragen?

Stuurt u dan gerust een mail met uw vraag aan info@gemeenteberkelland.nl.