Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Provinciaal milieuonderzoek effecten van windparken en zonnevelden

De Provincie Gelderland laat een milieuonderzoek uitvoeren naar de effecten van windturbines en zonnevelden op het milieu (dat wordt een planMER genoemd). Op 13 februari 2023 heeft de Provincie de onderzoeksagenda gepubliceerd waar tot en 20 maart 2023 op gereageerd kan worden. Formeel heet dit Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Gemeentelijk windbeleid

De gemeenten Berkelland en Oost Gelre werken op dit moment aan het herijken van het windbeleid. In het windbeleid staan de eisen en randvoorwaarden waar een windinitiatief aan moet voldoen. Onderdeel van een toekomstig windinitiatief is het in kaart brengen van de effecten van een windpark op de directe omgeving. Het milieuonderzoek (planMER) van de Provincie zorgt ervoor dat we al eerder, nog voordat een initiatief start, een beter beeld hebben van de mogelijke milieueffecten van de komst van windturbines.
Als gemeenten volgen we dit provinciale onderzoek daarom met aandacht. Wij gebruiken de inzageperiode om zelf de onderzoeksagenda van de Provincie goed te lezen. Ook bepalen we of er op willen reageren.

Zie ook