Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Provinciaal milieuonderzoek effecten van windparken en zonnevelden

De Provincie Gelderland laat een milieuonderzoek uitvoeren naar de effecten van windturbines en zonnevelden op het milieu (dat wordt een planMER genoemd). Als gemeenten volgen we dit provinciale onderzoek met aandacht. We hebben tijdens de inzageperiode van de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor windbeleid en Regionale Energiestrategie (RES) in Gelderland”, een onderdeel van de planMER, een reactie gestuurd.

Meer informatie over het milieuonderzoek van de provincie vindt u op Gelders milieuonderzoek wind, zon en warmte (gelderland.nl).