Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

CO2-prestatieladder

Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn in de gebouwde omgeving. Dit betekent dat we met z’n allen in 2030 net zoveel energie willen opwekken als we verbruiken. Ook de gemeentelijke organisatie draagt hieraan bij. Onze eigen opgave monitoren we door middel van de CO2-prestatieladder.  Hiervoor worden de eisen van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen gevolgd (SKAO).

Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO2-Prestatieladder stelt voor niveau 3. Gemeente Berkelland zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO2 footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

Inzicht

Gemeente Berkelland heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

Reductie

Gemeente Berkelland heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

Communicatie

Gemeente Berkelland communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

Participatie

Gemeente Berkelland neemt deel aan de initiatieven: Gelders Energie Akkoord, P10, klimaatverbond, Cirkelregio Achterhoek, AGEM en thematafel circulaire economie en energietransitie om kennis over CO2 te vergaren en te delen.

Meer informatie

Heeft u belangstelling voor het CO2-beleid? Mail dan info@gemeenteberkelland.nl.

Nieuwsbrieven

Ook in 2021 is de gemeente actief om de footprint in kaart te brengen als doel dit te reduceren. Onze reductie wordt halfjaarlijks inzichtelijk gemaakt. Wij zijn gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. In de eisen van deze certificering komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven op het gebied van CO2-reductie naar voren.
Onze ambitieuze reductiedoelstelling houdt in dat we het volgende willen realiseren:

Scope 1 en 2 doelstelling gemeente Berkelland

Gemeente Berkelland wil in 2022 ten opzichte van 2018 12% minder CO2 uitstoten

Dit is een realistische maar ambitieuze doelstelling. Dit betekent dat we de komende jaren inzet moeten tonen om de doelstelling te realiseren. Op dit moment hebben wij 14% reductie weten te realiseren in 2020 t.o.v. 2018.

Onze CO2-footprint over 2021.1

In het eerste halfjaar van 2021 hebben wij 239 ton CO2 uitgestoten. De CO2-uitstoot is voor 45,4 ton afkomstig uit het gasverbruik en voor 193 ton afkomstig uit het brandstofverbruik.

De totale footprint is 44% minder dan in het eerste half jaar van 2020. Meer dan 78% van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het dieselbrandstofverbruik van het wagenpark. Verder wordt 19% van onze CO2-uitstoot veroorzaakt door het gasverbruik.

De doelstelling om te reduceren

De organisatie heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het referentiejaar tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te realiseren. De Gemeente Berkelland heeft in 2021 de doelstelling al behaald.

De Gemeente Berkelland heeft in 2021 de doelstelling al behaald. In onderstaand figuur is de voortgang van de CO2-uitstoot van Gemeente Berkelland opgenomen.

De maatregelen

De voortgang van de doelstelling is toe te schrijven aan de volgende maatregelen die wij hebben genomen en nog gaan nemen:

 • Nederlandse groene stroom in blijven kopen.
 • Inkoopbeleid verder uitwerken voor het wagenpark, waarin het volgende wordt opgenomen:
  o Bij vervanging kiezen voor elektrisch.
  o Indien elektrisch niet mogelijk is, minimaal EURO 6 motor en/of maximale CO2-uitstoot per gereden kilometer.
 • Uitvoeren maatregelen duurzaam meerjaren onderhoudsplanning
 • Resterende verlichting vervangen door LED
 • Vergroenen van het gas

Tabel: Overzicht CO2-emissies, gehele organisatie 2021 – half jaar

Type emissiestroom scope 1AantalEenheidConversiefactor
(g CO2 per eenheid)
Uitstoot
(ton CO2)
Gasverbruik24.080m31.88445,4
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen – diesel0liter3.262
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen – benzine0liter0
Brandstofverbruik wagenpark – diesel57.357liter3.262187,1
Brandstofverbruik wagenpark – benzine1.863liter2.7845,2
Brandstofverbruik wagenpark – CNG387kg2.6331,0
Smeermiddelen9kg0
AdBlue505liter2600,1
Totaal scope 1238,8
Type emissiestroom scope 2AantalEenheidConversiefactor
(g CO2 per eenheid)
Uitstoot
(ton CO2)
Elektriciteitsverbruik – groene stroom1.2903617kWh0
Totaal scope 2

Totale emissies scope 1, 2 en business travel: 239

Eigen bijdrage

Wij vragen iedereen om mee te denken. Dit doen we om onze CO2-uitstoot nog verder te kunnen verlagen. Heeft u zelf een idee? Laat graag van u horen!

Ook in 2020 is de gemeente Berkelland actief om de footprint in kaart te brengen als doel dit te reduceren. Onze reductie wordt halfjaarlijks inzichtelijk gemaakt. Wij zijn gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. In de eisen van deze certificering komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven op het gebied van CO2-reductie naar voren.

De CO2-Footprint in 2020

In 2020 hebben wij in totaal 637 ton CO2 uitgestoten. De CO2-uitstoot is voor 293 ton afkomstig uit gasverbruik en voor 344 ton uit brandstofverbruik. De totale footprint is 14% minder dan in 2019.

Onze CO2-uitstoot staat gelijk aan één jaar gasverbruik van 137 huishoudens, 369 retourtjes naar New York, 82 keer om de aarde met een dieselauto, 66 dagen windmolen laten draaien of 191.100 kilo kantoorpapier verbruiken. Dat is veel, maar we doen onze uiterste best om te reduceren. In 2019 was onze CO2-uitstoot 14% hoger.

De doelstelling om te reduceren

De organisatie heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het referentiejaar tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te realiseren.

Scope 1 en 2 doelstelling gemeente Berkelland

Gemeente Berkelland wil in 2022 ten opzichte van 2018 12% minder CO2 uitstoten

De Gemeente Berkelland heeft in 2021 de doelstelling al behaald

De maatregelen

De voortgang van de doelstelling is toe te schrijven aan de volgende maatregelen die wij hebben genomen en nog gaan nemen:

 • Nederlandse groene stroom in blijven kopen.
 • Inkoopbeleid verder uitwerken voor het wagenpark, waarin het volgende wordt opgenomen:
  o Bij vervanging kiezen voor elektrisch.
  o Indien elektrisch niet mogelijk is, minimaal EURO 6 motor en/of maximale CO2-uitstoot per gereden kilometer.
 • Uitvoeren maatregelen duurzaam meerjaren onderhoudsplanning
 • Resterende verlichting vervangen door LED
 • Vergroenen van het gas

Tabel: Overzicht CO2-emissies, gehele organisatie, 2020 heel jaar

Type emissiestroom scope 1AantalEenheidConversiefactor
(g CO2 per eenheid)
Uitstoot
(ton CO2)
Gasverbruik155.562m31.884293,1
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen – diesel0liter3.262
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen – benzine0liter2.784
Brandstofverbruik wagenpark – diesel101.328liter3.262330,5
Brandstofverbruik wagenpark – benzine3.966liter2.78411,0
Brandstofverbruik wagenpark – CNG722kg2.7282,0
Smeermiddelen70kg3.0350,2
AdBlue1.060liter2600,3
Totaal scope 1637,1
Type emissiestroom scope 2AantalEenheidConversiefactor
(g CO2 per eenheid)
Uitstoot
(ton CO2)
Elektriciteitsverbruik – groene stroom2.555.250kWh0
Totaal scope 2
Type emissiestroom business travelAantalEenheidConversiefactor
(g CO2 per eenheid)
Uitstoot
(ton CO2)
Zakelijk vervoer – gedeclareerde kilometers0km195
Totaal business travel

Totale emissies scope 1, 2 en business travel: 637

Eigen bijdrage

Wij vragen iedereen om mee te denken. Dit doen we om onze CO2-uitstoot nog verder te kunnen verlagen. Heeft u zelf een idee? Laat graag van u horen!