Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidies voor sloop bijgebouwen

Op deze pagina vindt u informatie over 2 subsidieregelingen voor de sloop van gebouwen in het buitengebied van Berkelland. Beide kennen verschillende voorwaarden en vergoedingen. De subsidieregeling groen voor rood gaat over de sloop van gebouwen in combinatie met de aanleg van natuur en/of landschapselementen. Bij de subsidieregeling sloop overtollige bebouwing is de aanleg van natuur en/of landschapselementen geen voorwaarde.

Als u in het buitengebied een gebouw (max. 500 m²) wil slopen èn op of rondom het sloopperceel natuur en/of landschapselementen wil aanleggen, dan is de subsidie ‘groen voor rood’ mogelijk interessant. Met deze subsidie willen we de sloop van overtollige gebouwen in combinatie met de aanleg van natuur en landschapselementen stimuleren.

Als u van plan bent om in het buitengebied een gebouw (minimaal 150 m²) te slopen, dan is de subsidie ‘sloop overtollige bebouwing’ mogelijk interessant voor u. Met deze subsidie willen we de sloop van overtollige gebouwen stimuleren. De subsidie bedraagt maximaal € 10,- per te slopen m². Met subsidie gesloopte gebouwen mogen niet teruggebouwd worden. Eén van de voorwaarden is daarom dat er sprake moet zijn van een bestemming die herbouw van de te slopen gebouwen niet mogelijk maakt. Verder mogen de te slopen gebouwen niet zijn of worden ingezet in een andere (subsidie)regeling of beleid van de gemeente. Deze subsidie mag wel gecombineerd worden met de asbestsubsidie. Een verdere toelichting vindt u in de subsidieregeling sloop overtollige bebouwing. Voor meer informatie of het doen van een aanvraag kunt u contact opnemen met Energieloket Achterhoek of bel 0314 820 360.