Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Wonen en bijgebouwen

Op deze pagina vindt u informatie over beleid en (subsidie)regelingen met betrekking tot wonen en bijgebouwen in het buitengebied van Berkelland.

Let op: deze pagina is in ontwikkeling en nog niet volledig.

Rood voor Rood maakt het mogelijk om in ruil voor de sloop van minimaal 1.000 m² vrijkomende (agrarische) bebouwing een nieuwe woning in het buitengebied te realiseren. De Rood voor Rood-woning kan alleen gebouwd worden op een bestaand erf waar al een woning aanwezig is. Daarnaast moet op dit erf ook minimaal 600 m² te slopen bebouwing aanwezig zijn. Het is ook mogelijk om te slopen gebouwen aan een andere partij te verkopen die onvoldoende sloopmeters heeft voor Rood voor Rood.

Als u een woning in het buitengebied heeft, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om deze woning te splitsen in twee woningen (toevoegen van een ‘vbo met woonfunctie’). Door het splitsen van een woning kunnen we tegemoet komen aan de wens om bij elkaar op het erf te kunnen wonen. Hierdoor kan men zorgen voor elkaar (vaak in familieverband) en kan het werk op het erf en aan de woning verdeeld worden. Daarnaast kan door woningsplitsing wonen op het platteland haalbaar en betaalbaar worden. In de structuurvisie woningsplitsing buitengebied en in het bestemmingsplan voor het buitengebied vindt u meer informatie en kunt u lezen onder welke randvoorwaarden woningsplitsing mogelijk is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de frontoffice bouwen en wonen via: 0545 250 250.