Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uittreksel, afschrift of akte aanvragen

Een uittreksel, afschrift of akte kunt u digitaal aanvragen. De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen vast, zoals een geboorte of het adres waar u staat ingeschreven. Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. Een uittreksel uit de burgerlijke stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

U kunt een uittreksel ook aanvragen aan de balie. Daarvoor moet u een afspraak maken.

Uittreksel Burgerlijke Stand

  • € 14,30
  • Aanvraag pensioen (met brief pensioenfonds): € 0,00

Uittreksel Basisregistratie personen

  • € 7,50

Binnen 3 werkdagen per post.

  • Voor uzelf.
  • Voor uw kind dat bij u woont. Ook als hij of zij ouder is dan 18 jaar. U mag dit doen met uw eigen DigiD-code. Let op dat de levensgebeurtenis in Berkelland heeft plaats gevonden. Is uw kind bijvoorbeeld in Winterswijk geboren dan vraagt u het uittreksel aan in Winterswijk.
  • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Gebruik hiervoor de machtiging uittreksels en verklaring. Dit formulier moet met DigiD ingevuld worden door de volmachtgever. De gemachtigde krijgt een afschrift van deze volmacht per e-mail. Deze e-mail moet meegenomen worden bij de aanvraag van het document. 

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de Burgerlijke Stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een geboorteakte vraagt u bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u geboren bent en een huwelijksakte in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

In de Basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen. U kunt een uittreksel nodig hebben als u zich wilt inschrijven bij woningstichting, als u uw auto wilt overschrijven of bij een huwelijk of echtscheiding.

Voor een buitenlands pensioenfonds heeft u geen uittreksel nodig maar een attestatie de vita. Dit is de internationale versie van de verklaring (bewijs) van in leven zijn. Bij de aanvraag neemt u de brief mee van het pensioenfonds. De aanvraag is gratis.

  • geldig legitimatiebewijs
  • contant geld of een pinpas
  • doet u de aanvraag voor iemand anders? Neem dan de e-mail met bijlage ‘registratie indienen machtiging’ mee. Deze krijgen de volmachtgever en gemachtigde na het invullen van de machtiging uittreksels en verklaring. U mag dit formulier op uw telefoon laten zien, uitprinten is niet noodzakelijk.