Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

De komende 8 jaar bouwen we 875 woningen in Berkelland

Hoe gaan we dat aanpakken en wat komt er allemaal bij kijken? We vragen het wethouder Arjen van Gijssel

Gaat dat allemaal lukken die 875 woningen? En wat is er voor nodig?

Arjen van Gijssel: “Ja, dat gaat lukken. We hebben scherp in beeld welke locaties er nu zijn en wat er nodig is in de toekomst. We werken daarbij samen met partners, zoals ProWonen. We hebben alles wat we daarvoor nodig hebben op z’n plek: de locaties, medewerkers en zelfs extra woningen voor het geval er een project afvalt.

De woningen die op dit moment gebouwd worden zijn niet vorig jaar als nieuw initiatief op tafel gekomen. Ze kennen soms al een langere voorgeschiedenis. Je hebt altijd een doorlooptijd. Maar we zijn heel optimistisch dat het gaat lukken. We hebben een aantal grotere projecten in Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo. Dat is ook echt nodig, zeker als het gaat om het realiseren van betaalbare woningen. Dit zijn projecten met grotere aantallen woningen en met een goede mix: betaalbaar, zowel koop als huur, en ook huur in de vrije sector.”

Komt iedereen wel aan zijn trekken? En kan dat ook in de eigen (kleine) kern? We horen over starters, gezinnen, ouderen, zorg, statushouders, vluchtelingen, arbeidsmigranten. Allemaal zijn ze op zoek naar een woning/woonruimte.

“We bouwen voornamelijk voor starters en senioren. Daar is op dit moment de meeste behoefte aan. Als je bouwt voor starters en senioren, dan verlaten senioren op termijn hun huidige woning om naar een seniorenwoning te gaan. Daarmee komen er ook woningen voor andere doelgroepen vrij. Daardoor krijg je doorstroom. Geografisch gezien hebben we projecten binnen de grote kernen, maar we vergeten de kleine kernen zeker niet. Ook daar gaat gebouwd worden.”

En hoe zit het in het buitengebied?

“Vorig jaar is in de raad besloten dat we in principe niet in het buitengebied bouwen, tenzij het kan bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving. Door bijvoorbeeld vrijkomende agrarische bebouwing: boeren die stoppen. Daar hebben we de rood-voor-rood regeling voor. De huidige stallen kunnen dan plaatsmaken voor woningbouw. Daarnaast is in sommige situaties ook woningsplitsing mogelijk. Als er woningbouw nodig is, dan kan dat.”

Regelmatig lezen we dat het college een principebesluit heeft genomen over een bouwplan. We zien er dan mooie plaatjes bij en vervolgens gebeurt er soms maanden/jaren niks. Hoe kan dat?

“Na zo’n principebesluit begint het eigenlijk pas! In Berkelland is de gemeente vaak niet de eigenaar van de grond. In de meeste gevallen bezit iemand anders een stuk grond, die in samenspraak met een projectontwikkelaar of de aannemer met bouwplannen bij ons komt. Ze willen van ons weten wat de mogelijkheden zijn voor hun plannen. We gaan met de initiatiefnemer in gesprek om met de uitgangspunten van de gemeente een haalbaar plan voor te leggen aan het college. Dat is een principeverzoek. Daar gaat dus al het een en ander qua voorbereiding aan vooraf. Een succesfactor in zulke situaties is als je een goede bouwkundig adviseur of projectontwikkelaar in de arm hebt. Vervolgens stemt de gemeente wel of niet in met het principeverzoek, of zegt ja onder bepaalde voorwaarden (‘Ja mits’). Na de goedkeuring van het principeverzoek begint het eigenlijk pas. Het bestemmingsplan moet aan worden gepast, dat zijn vaak termijnen van een half jaar. Het moet worden vastgesteld, het moet openbaar worden gemaakt, er moet een zienswijze komen, er moet weer een aanpassing komen van het plan etc. Daar gaat veel tijd in zitten. Daarna komt nog de vergunningverlening. En pas daarna begint de bouwfase, die vaak vooraf wordt gegaan door een sloopfase. Soms is de grond verontreinigd en moet deze nog worden schoongemaakt. En soms kom je tijdens de sloopfase zaken tegen waardoor het even stil moet worden gelegd. Dan treedt er vertraging op.”

Leuk al die procedures, maar kan het niet sneller?

“De gemeente heeft een heel fijn team van woningbouwmanagers, projectbegeleiders en vergunningverleners. Die moeten telkens weer een zet doen bij al die verschillende projecten. De vergunningaanvrager houdt ons ook scherp, want zij verwachten van ons snel een reactie. Zij geven ons ook feedback waar het beter kan, dat vind ik erg belangrijk. Zo kunnen we continue blijven verbeteren.
We zijn nu bezig onze procedures rondom ruimtelijke ordening te stroomlijnen. Dit doen we in een groter verband, samen met de Achterhoek. We kijken hoe andere gemeenten het doen en waar het sneller of beter kan.”

Wat verwacht u van de inwoners? Hoe kunnen we elkaar helpen om zo goed en zo snel mogelijk de gewenste woningen te bouwen?

“Wat ontzettend helpt is als inwoners zich goed verdiepen in wat het betekent om een woning te willen gaan bouwen. Daar komt een hoop bij kijken, het is vaak heel technisch en ingewikkeld. Neem een goede adviseur in de arm. Die kennen de klappen van de zweep, ze weten precies waar ze moeten zijn. Ze weten ons goed te benaderen en dat is precies wat er nodig is. Anders gaat er veel energie en tijd verloren. Dus als je plannen hebt, verdiep je goed in wat er bij komt kijken en schakel de juiste hulp in.”

Waar kunnen we zien wat wanneer gebouwd zal worden?

“Op www.gemeenteberkelland.nl/nieuwbouw staat waar welke projecten lopen. Daar staat ook bij in welke fase het project zich bevindt en wie de initiatiefnemer is. Bij de kleine kernen staan we vaak in nauw contact met de dorpscoöperaties of belangenverenigingen, die weten precies wat er speelt.”