Actueel

RSS

TONK is verruimd en kan nog aangevraagd worden tot 31 oktober 2021

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een tegemoetkoming die bedoeld is voor inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Heeft u door de coronamaatregelen in 2021, aanzienlijk minder inkomen gehad dan in 2020, dan kunt u een aanvraag indienen. De TONK is…

College biedt actualisatie ‘Beleef het in Berkelland’ aan gemeenteraad aan

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de actualisatie van het beleidsstuk ‘Beleef het in Berkelland’. In deze actualisatie staat centraal hoe de vrijetijdssector van Berkelland de komende jaren verder ontwikkeld gaat worden. Aan het beleidsstuk is een uitvoeringsagenda gekoppeld met concrete projecten…

College biedt Bestuursrapportage 2021 aan gemeenteraad aan

De Bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over het jaar 2021. Over het geheel laat de Bestuursrapportage een voordeel zien van € 544.000. De afwijkingen die zijn benoemd hebben alleen betrekking op 2021. Daarmee wordt het meerjarenbeeld op dit moment niet anders dan in de perspectiefnota…

Nieuwe identiteitskaart per 2 augustus

Daardoor is het niet mogelijk om een aanvraag of spoedaanvraag te doen voor een paspoort of identiteitskaart vanaf donderdag 29 juli 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus. Ga je op reis, maak dan op tijd een afspraak voor je nieuwe paspoort of identiteitskaart.…

Woningbouw op locatie Hoflaan 3-5 in Borculo

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het principeverzoek van Stichting Twickel om 17 woningen te realiseren op de locatie Hoflaan 3-5 in Borculo. Wethouder Maikel van der Neut: “Stichting Twickel wil graag de locatie Hoflaan 3-5, waar nu nog de bibliotheek…

Maand van de opvoeding komt eraan!

Oktober is de Maand van de Opvoeding in de Achterhoek! Samen met de gemeente Berkelland organiseert het Preventie Platform Jeugd deze maand allerlei gratis activiteiten over opvoeden en opgroeien. Er zijn inspirerende sprekers, activiteiten voor jong en oud en je ontmoet andere ouders. Geef je…

Lagere maandlasten en groenere energie?

De gemeente Berkelland is gestart met een pilot Energie. Dit is een tijdelijke vergelijkingswebsite waar inwoners met een laag inkomen hun huidige energieleverancier kunnen vergelijken met andere energieaanbieders die groene energie leveren. Op gemeenteberkelland.nl/pilotenergie is te zien of zij kunnen besparen op de maandelijkse energiekosten.…

338.500 euro provinciale subsidie voor transformatie locatie voormalige supermarkt naar 12 woningen in Borculo

De transformatie van de ‘kop’ van de Spoorstraat in Borculo is een belangrijk onderdeel van de revitalisering van het centrum. ProWonen wil hier graag 12 grondgebonden levensloopbestendige woningen realiseren. De provincie heeft bekendgemaakt dat er vanuit ‘Steengoed Benutten’ een subsidiebijdrage voor deze transformatie komt van…

Wat is een wadi?

Een wadi kun je eenvoudig omschrijven als laagte in het groen. In een wadi kan het regenwater na een flinke bui in de grond zakken. Zo helpt de wadi tegen wateroverlast en droogte. Als het regent stroomt het water naar de wadi, daarna zakt het…

Provincie pleegt onderhoud en kapt bomen langs de Stapeldijk in Ruurlo

Langs de Stapeldijk (N312) in Ruurlo ligt ter hoogte van Huize Ruurlo een laan van circa 200 beukenbomen. Deze beuken hebben het moeilijk door de droogte. Vorig jaar zijn hierdoor er 7 doodgegaan. De gemeente Berkelland heeft daarvoor in april 2021 een omgevingsvergunning voor het…

Nieuwe website Weet van Water

De website www.weetvanwater.nl is vernieuwd. Een website die nu nóg meer dan voorheen aanzet tot klimaatactie, met veel praktische tips voor huis, tuin en bedrijf. We hopen dat daardoor steeds meer mensen meedoen aan het klimaatproof maken van onze omgeving. Berkelland weet van water Op…

Raadsbesluiten van 13 en 14 juli

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vond de raadsvergadering van 13 en 14 juli 2021 digitaal plaats. De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland. Vanwege de…

Berkelland ontvangt 1,75 miljoen uit Volkshuisvestingsfonds voor wijk Neede-Noordoost

Wethouder Maikel van der Neut: “Wat een topresultaat voor deze wijk! Wat zijn we blij met deze bijdrage van het rijk aan de integrale wijkaanpak van Neede-Noordoost. Dit is een enorme impuls om ook de 275 particuliere woningen in de wijk te verduurzamen en levensloopgeschikt…

Word jij de nieuwe trouwambtenaar?

Lijkt het jou geweldig om bij te mogen dragen aan de mooiste dag van een (bruids)paar? Kun jij je goed inleven en ben jij goed in het schrijven van een toespraak? Gaat presenteren en voor een groep staan jou gemakkelijk af? Dan is de functie…

Afval scheiden levert u geld op!

Afval scheiden levert veel op. Materialen als papier, glas, plastic en batterijen worden hergebruikt. Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld. Uitgangspunt bij gescheiden inzameling is dat er waardevolle materialen in het afval zitten die hergebruikt kunnen worden. Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen, energie…

Nieuwe KIES spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders

Kies is een spel- en praatgroep voor kinderen (groep 5 tot en met groep 8) van gescheiden ouders. Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten waarin, aan de hand van spel en opdrachten, gewerkt wordt aan het verwerken van de scheiding. Kinderen leren de scheiding beter…

10 tips om inbraak in je woning te voorkomen tijdens je vakantie

Wanneer jij lekker op vakantie bent, zijn inbrekers hard aan het werk. De mogelijkheid bestaat dat zij je hele huis leegroven. Wij geven graag een aantal tips om woninginbraak te voorkomen.  1. Laat je huis niet al te netjes achter Laat je huis een beetje…

Omgevingsvisie voor Berkelland in voorbereiding!

De gemeente Berkelland werkt aan een Omgevingsvisie. Landelijk is bepaald dat gemeenten een Omgevingsvisie moeten maken, vanwege de nieuwe Omgevingswet. De visie geeft antwoord op de vraag hoe Berkelland er over 10 tot 20 jaar uit moet zien. Daarvoor hebben we de afgelopen periode ook…

College stemt in met woningbouw op locatie Hoflaan 3-5 in Borculo

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het principeverzoek van Stichting Twickel om 17 woningen te realiseren op de locatie Hoflaan 3-5 in Borculo. Wethouder Maikel van der Neut: “Stichting Twickel wil graag de locatie Hoflaan 3-5, waar nu nog de bibliotheek…

Wij horen graag uw reactie op het ontwerp van de Regionale Energie Strategie 1.0 voor de Achterhoek

Het ontwerp Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek 1.0 is klaar! De gemeente Berkelland vindt het belangrijk om de mening van inwoners te kennen, voordat de gemeenteraad een besluit neemt over de RES Achterhoek. Alle informatie over de RES Achterhoek is te lezen op www.res-achterhoek.nl, onder het…

Omgevingsvisie voor Berkelland in voorbereiding!

De gemeente Berkelland werkt aan een Omgevingsvisie. Landelijk is bepaald dat gemeenten een Omgevingsvisie moeten maken, vanwege de nieuwe Omgevingswet. De visie geeft antwoord op de vraag hoe Berkelland er over 10 tot 20 jaar uit moet zien. Daarvoor hebben we de afgelopen periode ook…

Brugonderhoud Burgemeester Bloemersstraat in Borculo

De brug aan de Burgemeester Bloemersstraat in Borculo Van 19 tot en met 23 juli 2021 zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de houten brug aan de Burgemeester Bloemersstraat in Borculo. De huidige liggers van de brug zijn in slechte staat en worden vervangen. Tijdens het werk…

Maandag 19 juli: Zomertoer Berkelland van start!

Deze week is de zomervakantie begonnen voor een heleboel kinderen in Berkelland. En dus gaat ook de Zomertoer van start! Maandag 19 juli van 13.30 tot 15.00 uur is de aftrap van de Zomertoer bij VV Ruurlo, Fürstenauerstraat 2. Je kunt deze middag meedoen aan…

Nieuwe aanpak voor nog betere zorg en ondersteuning in de Achterhoek

Nieuwe aanpak voor zorg en ondersteuning in de Achterhoek

Gemeenteraad vergadert 13 en 14 juli

De gemeenteraad van Berkelland vergadert op 13 juli om 16.30 uur en op 14 juli om 19.30 uur over de perspectiefnota. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus vindt de vergadering digitaal plaats. U kunt de raadsvergadering volgen via internet. Agenda 13 juli Opening…

Inzicht in cijfers en financiën sociaal domein 2020

De gemeenteraad van Berkelland heeft ingestemd met de verantwoordingsrapportage sociaal domein 2020. Ook is besloten om projecten van het uitvoeringsprogramma Samen Denken Samen Doen een vaste plek te geven in het beleid van het sociaal domein. Het gaat dan om de inzet van de praktijkondersteuners…

Reacties en adviezen op vraag Frank

Wij vroegen u om te reageren op de vraag van Frank, die schulden heeft. Welke tips heeft u voor hem? Deze keer adviezen van inwoners en van Voormekaar. Advies Marja Als er schulden zijn en de post blijft ongeopend, kun je geen inzicht krijgen in…

Online informatieavond zonnepanelen

Om een energieneutrale gemeente te zijn, moeten we net zoveel energie op duurzame wijze opwekken, als dat we verbruiken. Om deze doelstelling te realiseren moeten we samen flink aan de slag. Alle inwoners met een eigen dak kunnen met eigen zonnepanelen een bijdrage leveren en…

Binnenkort kap dode bomen

Als gevolg van de droge zomers van de afgelopen jaren is een flink aantal bomen dood of voor een groot deel afgestorven. Jaarlijks worden de bomen in het buitengebied en in de kernen van de gemeente Berkelland gecontroleerd. Bekeken wordt of de bomen afgestorven zijn…

Sluiting vaccinatielocaties

GGD Noord- en Oost-Gelderland vaccineert momenteel ruim 50.000 mensen per week op 8 locaties in onze regio. Eind juli loopt het aantal prikken per dag terug, omdat we dan een groot gedeelte van de inwoners (in ieder geval voor de eerste keer) hebben gevaccineerd. Jacqueline…

KIEK UUT, ook in Berkelland!

Het gemeentehuis van gemeente Berkelland was maandag 10 mei de gastlocatie voor de tweede editie van de Online Talkshow KIEK UUT. Burgemeester Joost van Oostrum, ondernemer Berend Veneberg (eigenaar Veneberg Security), Paul van der Weiden, adviseur Lokale Veiligheid van het CCV en Jan Schäperclaus, Teamchef…

TONK is verlengd tot 1 oktober 2021

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is verlengd én verruimd. De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, die door de coronamaatregelen in 2021, aanzienlijk minder inkomen hebben gehad dan in 2020. De TONK is verlengd tot 1 oktober…

Hoe gaan we in Berkelland om met openbare speelvoorzieningen

Spelen en bewegen in Berkelland In Berkelland zijn meer dan 100 plekken ingericht waar je in de openbare ruimte kan bewegen of spelen. Spelen, bewegen en ontmoeten is belangrijk. Kinderen leren allerlei vaardigheden, van fijne motoriek in de zandbak tot acrobatische toeren in wat hogere…

Ruiterweg in Eibergen afgesloten van 7 tot en met 14 juli

Vanaf woensdag 7 juli wordt aan de Ruiterweg in Eibergen een bermverharding aangelegd. Het gaat om het gedeelte tussen de N18 en de Wolvenkamerweg. De aannemer die het werk gaat uitvoeren is Schagen Infra BV uit Hasselt. Tot en met 14 juli 2021 zal de…

Nieuwe wet voor publicatie bekendmakingen

Op 1 juli 2021 wordt de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht. Deze wet verplicht onder andere de gemeente, om alle officiële publicaties online te zetten. Dat gebeurt via www.officielebekendmakingen.nl. Daardoor wordt het voor inwoners mogelijk om op 1 website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en…

Dorpendeal Rekken bijna rond

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 100.000 euro beschikbaar te stellen uit het budget wijk- en kerngericht voor de Dorpendeal Rekken. De gemeente en Rekken dragen samen 124.000 euro bij en vragen de provincie om een forse subsidie beschikbaar te stellen voor een…

Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vonden de raadsvergaderingen van 22 en 23 juni digitaal plaats. De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland. Vanwege de tijd…

Vrijwilligersvacatures: iets voor u?

Op de website van Voormekaar staan regelmatig leuke vrijwilligersvacatures. Zoals de vacature voor de Garven, het steuntje in de rug voor een ander gezin en de vraag naar taalmaatjes. Vrijwilliger voor De Garven in Ruurlo De Garven in Ruurlo zoekt vrijwilligers die gezelligheid komen brengen.…

Vanaf 9 juli weer spreekuur Johan Godschalk in het gemeentehuis

Vrijdags van 9.00 tot 12.00 uur spreekuur in gemeentehuis Ideeëndokter Johan Godschalk is vanaf 9 juli weer elke vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur aanwezig in het gemeentehuis aan de Marktstraat 1 in Borculo om met inwoners of afvaardigingen van organisaties over hun ideeën te…

Wat gaan we doen deze zomer? Zomertoer!!!

Vanaf 19 juli tot en met 22 augustus is er weer een Zomertoer Berkelland, het zomeractiviteitenprogramma voor 6 tot en met 12 jarigen en voor jongeren. Alle activiteiten van de Zomertoer kun je ook dit jaar weer vinden op www.sjorssportief.nl. Tik jouw woonplaats of een…

Nieuwe website Berkelland

De gemeente Berkelland heeft een nieuwe website. Op www.gemeenteberkelland.nl ziet u het resultaat. Met deze website proberen we u zo snel mogelijk te helpen of te informeren. U kunt de website makkelijk raadplegen met een tablet of smartphone. En bij de inrichting van de website…

In Beeld: het Taalhuis in Berkelland

Het Taalhuis is er voor iedereen die moeite heeft met lezen of schrijven. Het Taalhuis helpt volwassenen met verschillende vaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. In Berkelland zitten er Taalhuizen in alle bibliotheken (Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo). De hulp van…

Cursus voor mantelzorger

Veel mantelzorgers staan automatisch klaar voor hun naaste dierbaren. Of dat nu voor hun ouder(s), partner, kind of vriend(in) is. Voor hen geldt dat de zorg soms sluipenderwijs de overhand krijgt en mantelzorgers de neiging hebben zichzelf te vergeten. En zo ontstaat langzaamaan het gevoel…

Tip van de week: reclame

In deze rubriek geven we tips of uitleg over een onderdeel van de afvalinzameling in de gemeente Berkelland. Digitale folders in plaats van reclamedrukwerk Veel inwoners ontvangen wekelijks reclamefolders in de brievenbus, die uiteindelijk in het oud papier belanden. Wist u dat u veel folders…

Beoordeel onze gemeente op toegankelijkheid

Onze gemeente doet mee aan de verkiezing MeestToegankelijkeGemeente van Nederland. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze gemeente. Graag horen wij van u wat in Berkelland goed gaat, maar ook wat nog beter kan. Ga naar www.meesttoegankelijkegemeente.nl. U kunt nog stemmen…

Groen energiepakket ondernemers

Bedrijven helpen met energie besparen, energie opwekken en het verduurzamen van de onderneming. Dat is de missie van Bedrijvenpark Borculo en Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD). Om ondernemers te informeren over de kansen en ze te stimuleren om aan de slag te gaan, werden ze op woensdag 9…

Veteranenvlag wappert 26 juni

Sinds 2005 wordt elk jaar de Nederlandse Veteranendag georganiseerd. Een nationaal evenement waarmee heel Nederland haar meer dan 110.000 veteranen bedankt die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Om de erkenning en waardering voor veteranen vanuit de samenleving te…

Aanbrengen slijtlagen op verschillende wegen

In de periode van 28 juni tot en met 2 juli worden diverse wegen in de gemeente Berkelland voorzien van een nieuwe slijtlaag. Deze werkzaamheden volgen op het groot onderhoud van vorig jaar en eerder dit jaar. Om de werkzaamheden af te ronden moet op…

Nieuwe contracten voor dyslexiezorg in de Achterhoek

In de 8 Achterhoekse gemeenten gaan op 1 augustus 2021 nieuwe contracten in met dyslexiezorgaanbieders. Vanaf dan verzorgen 3 zorgaanbieders de dyslexiezorg: Regionaal Instituut voor Dyslexie, IJsselgroep en Berkel-B. Op dit moment verzorgen 9 zorgaanbieders de dyslexiezorg in de Achterhoek. Vanaf het nieuwe schooljaar zijn…

Bewoners gezocht om mee te denken over toekomstbestendig Neede Noordoost!

De komende jaren gaan de gemeente Berkelland en wooncorporatie ProWonen aan de slag met het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de bestaande (huur)woningen in de wijk Neede Noordoost. Ook de inrichting van de straten, de riolering, het groen en parkeren wordt aangepakt, zodat de wijk…

College biedt sluitende perspectiefnota 2022 aan gemeenteraad aan

Het is ondanks de onzekere en moeilijke omstandigheden gelukt om een sluitende perspectiefnota 2022 aan te bieden. De meerjarenbegroting blijft ook nog positief. Dat geeft naast de bezuinigingen, die grotendeels worden gerealiseerd, ruimte voor noodzakelijke investeringen. De gemeenteraad vergadert op 13 juli over de perspectiefnota.…

Haalbaarheidsonderzoek Tiny Houses afgerond

In Berkelland is behoefte aan nieuwe woonvormen. De afgelopen tijd is onderzoek gedaan naar de plaatsing van 10 tijdelijke tiny houses op de locatie Zwilbroekseweg in Eibergen. Het college van B&W staat positief tegenover deze ontwikkeling. Wethouder Maikel van der Neut: “We zien dat nieuwe…

Een Ode aan ons Berkellandse Landschap

In 2021 wordt er door heel Nederland een ‘ode’ gebracht aan het Nederlandse landschap. De Achterhoek neemt als regio via Stichting Achterhoek Toerisme deel aan dit van oorsprong toeristische themajaar. Berkelland probeert op lokaal niveau ook aan te haken op het themajaar door verschillende lokale…

Agrariërs en eigenaren asbestdaken buitengebied krijgen gratis keukentafelgesprek aangeboden

Agrarische ondernemers en eigenaren van een gebouw met een asbestdak in het buitengebied van Berkelland kunnen binnenkort een persoonlijke uitnodiging verwachten voor een gratis keukentafelgesprek. De gemeente biedt dit gratis aan, omdat in 2018 is gebleken dat dit in een behoefte voorziet. WATEA is de…

Actualisatie beleid Beleef het in Berkelland

Hoe willen we de vrijetijdssector van Berkelland de komende jaren verder ontwikkelen? Deze vraag staat centraal in de actualisatie van het beleidsstuk ‘Beleef het in Berkelland’. Het stuk is voor iedereen in te zien. Tot en met 8 juli kunt u schriftelijk een reactie geven…

Spreekuren Naoberfonds in gemeentehuis

Ideeëndokter Johan Godschalk is elke vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur aanwezig in het gemeentehuis om met inwoners of afvaardigingen van organisaties over hun ideeën te praten. Wel beperkt aantal personen Het aantal personen dat aanwezig kan zijn per idee, is wel beperkt tot 1…

Jimmy's Neede verbouwd

Na een flinke verbouwing zijn de deuren van jongerenorganisatie Jimmy’s in Neede weer open gegaan. En wat een metamorfose heeft deze plek voor jongeren ondergaan. Er is een gezellige woonkamer, een biljart- en voetbaltafel en een grote bovenruimte waar jongeren kunnen brainstormen of huiswerk maken.…

Ervaringsonderzoek Wmo en Jeugd onder inwoners Berkelland

Wij willen graag weten wat de ervaringen zijn van inwoners die gebruik maken van jeugdhulp en ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Via een steekproef zijn inwoners gevraagd om mee te doen met ons ervaringsonderzoek over 2020. Heeft u vorig jaar…

Loopt uw hulp, zorg of ondersteuning bijna af? Neem contact met ons op

Heeft u een indicatie voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een andere vorm van hulp/ondersteuning van de gemeente? En loopt deze indicatie binnenkort af? Wilt u dat de indicatie wordt verlengd, neem dan uiterlijk 8 weken van te voren contact met ons op. Bel op werkdagen…

Extra tegemoetkoming voor inwoners met plotselinge inkomensdaling

Inwoners die door corona een groot deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt, kunnen een extra tegemoetkoming van de gemeente krijgen. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners die door een plotselinge en onverwachte terugval in het inkomen, noodzakelijke kosten zoals huur, hypotheek…