Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Actueel

RSS

College bezoekt opvanglocatie Oekraïense ontheemden

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vangen gemeenten ontheemden uit Oekraïne op. Op dit moment heeft de gemeente Berkelland de mogelijkheid 270 personen op 7 plekken op te vangen. Afgelopen dinsdag bezocht het college van B&W de grootste van deze locaties, Korenvier, in…

Riool verstopt? Weet wat u moet doen

Staat het erfscheidingsputje vol water? Bel 0545-250 250 Helaas komt het wel eens voor dat de riolering in of bij uw woning verstopt raakt. Een verstopping kan verschillende oorzaken hebben en op verschillende plaatsen optreden. Bijvoorbeeld in uw woning of in de afvoerbuis naar het…

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Mogelijk komt u in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente

Goede voorschoolse voorzieningen dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en aan een goede start voor kinderen op de basisschool. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag is het financieel niet aantrekkelijk hun kind naar de opvang te laten gaan. Om kinderen gelijke ontwikkelkansen…

Samenwerking is het uitgangspunt van Participatievisie Berkelland

De gemeente Berkelland werkt intensief samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We willen de kracht van de lokale samenleving graag benutten. Om dit structureel aan te pakken, is een participatievisie opgesteld. De afgelopen periode is een werkgroep bestaande uit raadsleden, samen met wethouder Arjen…

Gemeentehuis gesloten op Tweede Pinksterdag

Op maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten. Op deze dag is de gemeente ook telefonisch niet bereikbaar. In geval van nood kunt u via het centrale nummer 0545-250 250 de storingsdiensten bereiken.   Dinsdag 21 mei zijn we er weer voor u.

Activiteitengids voor volwassenen

Berkelland Actief heeft nu ook een online activiteitengids voor volwassenen (18 tot 55 jaar) ontwikkeld. Bekijk nu het online magazine of ga naar BerkellandActief.nl en ontdekt alle leuke, sportieve en culturele activiteiten die Berkelland Actief te bieden heeft! Heeft u vragen, of heeft u hulp…

Herinnering: Compensatie OZB 2024 voor sport- en cultuurverenigingen en -organisaties

Let op: aanvragen indienen vóór 1 juni 12.00 uur Berkellandse sport- en cultuurverenigingen en -organisaties met een eigen accommodatie worden in 2024 wederom gecompenseerd voor de betaalde onroerendezaakbelasting (OZB). Er is hiervoor in totaal 140.000 euro beschikbaar. Sport- en cultuurverenigingen en -organisaties die over een…

Politieke Avond op 14 mei

Op dinsdag 14 mei is de volgende Politieke Avond in het gemeentehuis in Borculo. Tijdens een Politieke Avond worden er eerst politieke sessies gehouden over uiteenlopende onderwerpen en aansluitend is de raadsvergadering waarin de gemeenteraad besluiten neemt. Alle vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte…

Cliëntenraad Fijnder vergadert op 16 mei

De cliëntenraad van Fijnder vergadert op 16 mei van 19.30 tot 21.30 uur bij Fijnder aan de Batterij 12 in Groenlo. Agenda Opening Mededelingen Vaststellen besluitenlijst 11-04-2024 Terugblik 2e Kamer Commissiedebat 14 mei 2024 wijziging Participatiewet Formeel adviezen Informatie uit de werkgroepen Uitgaande en ingekomen…

Militaire oefening

Het ministerie van Defensie houdt van 13 tot en met 15 mei een oefening. De oefening speelt zich op maandag 13 mei af in de omgeving van Geesteren. Er doen 40 militairen en 6 diverse voertuigen mee. Doel van de oefening De eenheid beoefent het…

Eibergen Onderneemt ontvangt opnieuw Keurmerk Veilig Ondernemen

Wethouder Hans van der Noordt reikte onlangs het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) uit aan Eibergen Onderneemt. Ze hebben met succes het hercertificeringstraject doorlopen voor alle industriegebieden. Eibergen Onderneemt heeft aangetoond dat zij voldoet aan de strenge veiligheidsnormen en continue verbeteringen doorvoert om een veilige werkomgeving…

College bezoekt biologisch varkensbedrijf

Het college bezocht op 30 april het biologische varkensbedrijf van de familie Pappot in Eibergen. In 2009 kochten ze, na een verplaatsing vanuit het westen, het bestaande bedrijf met ruim 400 zeugen. Door slechtere prijzen, ziekte onder de dieren en aangepaste regelgeving besloten ze het…

Gemeentehuis gesloten op Hemelvaartsdag en de dag daarna

Het gemeentehuis is op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) gesloten. De dag er na, vrijdag 10 mei 2024, zijn wij ook gesloten. Op deze dagen is de gemeente ook telefonisch niet bereikbaar. In geval van nood kunt u via het centrale nummer 0545-250 250 de storingsdiensten…

In de Achterhoek+ werken we samen aan het water

Op 25 april onderschreven 11 gemeenten, de provincie Gelderland, het waterschap Rijn en IJssel en Vitens opnieuw hun samenwerking als Achterhoek+ op het gebied van water en klimaat. Een samenwerking die sinds de jaren 90 bestaat. De komende jaren vragen wateronderwerpen van ons nog meer…

Nationale Herdenking oorlogsslachtoffers op zaterdag 4 mei in gemeente Berkelland

In heel Nederland zijn we op zaterdag 4 mei om 20.00 uur 2 minuten stil. Dan herdenken we de burgers en militairen van het Koninkrijk der Nederlanden, die waar ook ter wereld, zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In oorlogssituaties, maar ook…

Welzijnsraad vergadert 8 mei

De Welzijnsraad vergadert in mei in het gemeentehuis van Berkelland, aan de Marktstraat 1 in Borculo. Deze vergadering vindt plaats op woensdag 8 mei om 20.00 uur. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Voorafgaand aan deze vergadering is er van…

MaxX Praktijkonderwijs en jongerenwerkers willen álle leerlingen laten stralen bij gala

MaxX praktijkonderwijs geeft 11 juni weer een feestelijk gala voor de uitstroomleerlingen. Dit doen ze in samenwerking met jongerenwerk Skillz uit Haaksbergen en jongerenwerk Jimmy’s uit Berkelland. Om álle leerlingen te laten stralen, vragen ze om hulp. Vorig jaar beschikten niet alle leerlingen over geschikte…

Asfaltonderhoud in Eibergen en Rekken 

Van 6 mei tot en met 24 mei wordt er asfaltonderhoud uitgevoerd aan de volgende wegen in Eibergen en Rekken:             Huttendijk: geheel  Leemweg: gedeelte tussen huisnummer 9 en 13 Kerkloolaan: gedeelte tussen Rekkenseweg en Keerdijk Emausweg: ter hoogte van huisnummer 1 en 3 Slemphutterweg: gedeelte…

Heeft u dementie? Laat ons weten hoe het met u gaat!

Alzheimer Nederland voert iedere 2 jaar de Dementiemonitor uit. De uitkomsten worden gebruikt in de Achterhoek om te kijken wat goed gaat en wat beter kan. Zo zorgen we ervoor dat de dementiezorg en -ondersteuning verbetert. Daarnaast worden de uitkomsten besproken met de landelijke politiek,…

Berkellands Jeugdlintje voor 4 jongeren

Op vrijdag 26 april ontvingen 4 jongeren het Berkellands Jeugdlintje tijdens een feestelijke ceremonie in het gemeentehuis aan de Marktstraat 1 in Borculo. De jeugdlintjes werden uitgereikt door burgemeester drs. J.H.A. van Oostrum. De uitreiking van de lintjes was ’s middags om 14.30 uur. Het…

Koninklijke onderscheiding voor 12 Berkellanders

Maar liefst 11 personen uit diverse kernen van de gemeente Berkelland kregen op vrijdag 26 april uit handen van burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland een Koninklijke Onderscheiding. De uitreiking van de lintjes was ‘s morgens om 10 uur in het gemeentehuis in Borculo. Met…

Zitting van het gemeentelijk stembureau

Voor de Europees Parlementsverkiezing is een gemeentelijk stembureau vastgesteld. De zittingen zijn openbaar. Vrijdag 7 juni 2024 Het gemeentelijk stembureau controleert tijdens de zitting de tellingen van de proces-verbalen van de stembureaus. Tevens stelt het gemeentelijk stembureau ten aanzien van iedere kandidaat en iedere lijst…

Berkelland gaat over tot meer natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

Al jaren is gemeente Berkelland bezig met de bestrijding van de eikenprocessierups. Inmiddels is het aantal rupsen behoorlijk afgenomen. We werken aan het verbeteren van de leefomgeving voor natuurlijke vijanden, zoals insecten en vogels. Spuiten van bomen gebeurt nog wel, maar alleen op enkele risicovolle…

Het definitieve ontwerp voor Het Groene Hart in Neede is vastgesteld

Het college van B&W heeft onlangs het definitieve ontwerp voor Het Groene Hart in Neede vastgesteld. Er is gestart met de sloopwerkzaamheden van de aangemerkte panden in de Oudestraat. Wethouder Hans van der Noordt: “We kunnen nu écht aan de slag met het opknappen van…

Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Hieronder een samenvatting van de besluiten die de gemeenteraad op 16 april heeft genomen.   Amendement Rekenkameronderzoek subsidies Het Rekenkameronderzoek effectiviteit subsidiebeleid Berkelland is de afgelopen maanden meerdere…

Denkt u in aanmerking te komen voor energietoeslag 2023? Vraag aan via www.fijnder.nl

Heeft u nog geen energietoeslag 2023 ontvangen en denkt u wel in aanmerking te komen, dan kunt u deze aanvragen via www.fijnder.nl. Heeft u in 2022 de energietoeslag ontvangen? Dan bekijkt Fijnder of u nog steeds recht heeft op de energietoeslag. U krijgt hierover een…

Ode aan het landschap: Wandelen in het Needse Achterveld

Ook dit jaar brengen we in Berkelland een Ode aan ons landschap. Omdat we met elkaar wonen en werken in een prachtige omgeving en daar best trots op zijn! Berkelland is mooi: vanaf het water, vanuit de lucht en op de grond. In dit filmpje…

Een andere kijk op het Berkellandse landschap: Gesprekken met nieuwkomers

Ook dit jaar brengen we in Berkelland een Ode aan ons landschap. Omdat we met elkaar wonen en werken in een prachtige omgeving en daar best trots op zijn! Berkelland is mooi: vanaf het water, vanuit de lucht en op de grond. Hoe kijken inwoners…

De komende 8 jaar bouwen we 875 woningen in Berkelland

Hoe gaan we dat aanpakken en wat komt er allemaal bij kijken? We vragen het wethouder Arjen van Gijssel Gaat dat allemaal lukken die 875 woningen? En wat is er voor nodig? Arjen van Gijssel: “Ja, dat gaat lukken. We hebben scherp in beeld welke…

Een Ode aan het landschap: in gesprek met vrijwilligers van de Stichting Vrijwilligers Natuuronderhoud Ruurlo

Dit jaar brengen we in Berkelland een Ode aan ons landschap. Omdat we met elkaar wonen en werken in een prachtige omgeving en daar best trots op zijn! Berkelland is mooi: vanaf het water, vanuit de lucht en op de grond. Dat vinden ook Peter…

De Needse berg: ‘Het meest bijzondere zit er heel diep onder’

Dit jaar brengen we in Berkelland een Ode aan ons landschap. Omdat we met elkaar wonen en werken in een prachtige omgeving en daar best trots op zijn! Berkelland is mooi: vanaf het water, vanuit de lucht en op de grond. Dat vindt ook Martin…

Heel veel natuurelementen en biodiversiteit samen op een klein oppervlak

Dit jaar brengen we in Berkelland een Ode aan ons landschap. Omdat we met elkaar wonen en werken in een prachtige omgeving en daar best trots op zijn! Berkelland is mooi: vanaf het water, vanuit de lucht en op de grond. Dat vindt ook Gerben…

Met de Berkelschippers in gesprek over ons mooie landschap

Dit jaar brengen we in Berkelland een Ode aan ons landschap. Omdat we met elkaar wonen en werken in een prachtige omgeving en daar best trots op zijn! Berkelland is mooi: vanaf het water, vanuit de lucht en op de grond. Dat vinden ook de…

Beltrum blikvanger van Silo Art Tour Achterhoek

Boerenshop De Vuurdoorn in Beltrum is de volgende locatie van de Silo Art Tour Achterhoek. De hoge gevel van het voormalige mengvoederbedrijf aan de Zieuwentseweg wordt in de week van 11 april onder handen genomen door kunstenaar GOMAD (Marcus Debie).  Over kunstenaar GOMAD Kunstenaar Marcus…

Beleef het landschap

Dit jaar brengen we in Berkelland een Ode aan ons landschap. Omdat we met elkaar wonen en werken in een prachtige omgeving en daar best trots op zijn! Berkelland is mooi: vanaf het water, vanuit de lucht en op de grond. Horeca-ondernemers Bert van Zijtveld…

Het Berkellandse landschap: een mooie mix

Dit jaar brengen we in Berkelland een Ode aan ons landschap. Omdat we met elkaar wonen en werken in een prachtige omgeving en daar best trots op zijn! Berkelland is mooi: vanaf het water, vanuit de lucht en op de grond. Voor dit verhaal spraken…

Landschap is leven

Dit jaar brengen we in Berkelland een Ode aan ons landschap. Omdat we met elkaar wonen en werken in een prachtige omgeving en daar best trots op zijn! Berkelland is mooi: vanaf het water, vanuit de lucht en op de grond. In het groene Beltrum…

Twee Randstedelingen over de Berkellandse natuur

Dit jaar brengen we in Berkelland een Ode aan ons landschap. Omdat we met elkaar wonen en werken in een prachtige omgeving en daar best trots op zijn! Berkelland is mooi: vanaf het water, vanuit de lucht en op de grond. Dat vinden ook ecoloog…

De ode van burgemeester Joost van Oostrum

Dit jaar brengen we in Berkelland een Ode aan ons landschap. Omdat we met elkaar wonen en werken in een prachtige omgeving en daar trots op zijn! Berkelland is mooi: vanaf het water, vanuit de lucht en op de grond. Burgemeester Joost van Oostrum kiest…

De ode van wethouder Gerjan Teselink

Dit jaar brengen we in Berkelland een Ode aan ons landschap. Omdat we met elkaar wonen en werken in een prachtige omgeving en daar best trots op zijn! Berkelland is namelijk mooi: vanaf het water, vanuit de lucht en op de grond. Wat betekent het…