Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Denkt u in aanmerking te komen voor energietoeslag 2023? Vraag aan via www.fijnder.nl

Heeft u nog geen energietoeslag 2023 ontvangen en denkt u wel in aanmerking te komen, dan kunt u deze aanvragen via www.fijnder.nl. Heeft u in 2022 de energietoeslag ontvangen? Dan bekijkt Fijnder of u nog steeds recht heeft op de energietoeslag. U krijgt hierover een brief.

Fijnder keert de energietoeslag 2023 automatisch uit aan alle huishoudens die:

  • op 9 oktober 2023 een uitkering Participatiewet, IOAW, IOAZ ontvingen;
  • in het derde kwartaal van 2023 bijzondere bijstand ontvingen;
  • in het derde kwartaal van 2023 individuele inkomenstoeslag ontvingen;
  • die bij het AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de Sociale Verzekeringsbank ontvangen.

Heeft u geen brief of energietoeslag ontvangen?

Dan kunt u een aanvraag indienen bij Fijnder. Dat kan als u een inkomen heeft van minder dan 120% van de bijstandsnorm. Het gaat hierbij om het inkomen exclusief vakantiegeld.

Meer informatie en aanvragen

Via www.fijnder.nl kunt u tot en met 30 april 2024 een aanvraag indienen. U kunt ook contact opnemen per mail: info@fijnder.nl of per telefoon: 0544 474 200. Heeft u financiële problemen of een andere hulpvraag? Dan kunt u terecht bij Voormekaar, via 0545 250 300.