Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Bewoners van het buitengebied krijgen deze week een brief van de gemeente in de bus. Daarin staat dat zij in november een 240 liter (grote) gft-container krijgen. Voor 29 oktober 2018 kunnen bewo...
Lees meer over 'Brief over gft-container'

(Accordion ingeklapt)

In 2020 willen we de hoeveelheid restafval verminderd hebben van 250 kg naar 100 kg per persoon. Om dit te bereiken verandert de afvalinzameling vanaf 1 januari 2019. Maar met deze verandering al...
Lees meer over 'Leden afvalpanel gezocht'

(Accordion ingeklapt)

De firma Dusseldorp gaat in opdracht van de gemeente Berkelland enkele kruispunten op de fietsbaan aanpassen. Het gaat hierbij om de kruispunten op industrieterrein de Kiefte en in de Vogelenzang...
Lees meer over 'Aanpassen kruispunten fietsbaan'

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Berkelland geeft de bomen en beplanting in wandelpark de Kamp in Neede een grote onderhoudsbeurt. Dit is nodig om de te behouden bomen meer ruimte te geven waardoor die zich beter kun...
Lees meer over 'Onderhoudsbeurt wandelpark'

(Accordion ingeklapt)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad de begroting 2019 aangeboden. De begroting 2019 sluit met een positief saldo van 11.000 euro. In de raadsvergadering van 6 novembe...
Lees meer over 'Begroting via speciale webapp'