Inwoners

Nieuws

 • Het is ondanks de onzekere en moeilijke omstandigheden gelukt om een sluitende perspectiefnota 2022 aan te bieden. De meerjarenbegroting blijft ook nog positief. Dat geeft naast de bezuinigingen,...
  Lees meer over 'College biedt sluitende perspe...'
 • De komende jaren gaan de gemeente Berkelland en wooncorporatie ProWonen aan de slag met het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de bestaande (huur)woningen in de wijk Neede Noordoost. O...
  Lees meer over 'Bewoners gezocht om mee te den...'
 • In Berkelland is behoefte aan nieuwe woonvormen. De afgelopen tijd is onderzoek gedaan naar de plaatsing van 10 tijdelijke tiny houses op de locatie Zwilbroekseweg in Eibergen. Het college van B&...
  Lees meer over ' Haalbaarheidsonderzoek Tiny H...'
 • Hoe willen we de vrijetijdssector van Berkelland de komende jaren verder ontwikkelen? Deze vraag staat centraal in de actualisatie van het beleidsstuk ‘Beleef het in Berkelland’. Sind...
  Lees meer over 'Actualisatie beleid Beleef het...'
 • Dit najaar gaan we gedeeltelijk over op ecologisch bermbeheer. De wegbermen in het buitengebied van onze gemeente hebben een lengte van circa 1.500 kilometer. Hiervan bestaat 1.234 kilometer uit ...
  Lees meer over 'Ecologisch bermbeheer'