Inwoners

Nieuws

Aanpak onkruidbestrijding (Accordion ingeklapt)

Er is een nieuw systeem voor onkruidbestrijding in plantsoenen en op verhardingen. Meld extreme onkruidgroei in uw buurt via onze website.
Lees meer over 'Aanpak onkruidbestrijdi...'

Glasvezel buitengebied (Accordion ingeklapt)

De aanleg van glasvezel in het buitengebied wordt een feit. Maar liefst 57,9% van de inwoners van het buitengebied heeft zich aangemeld. Dit dankzij de inzet van vele ambassadeurs in het buitenge...
Lees meer over 'Glasvezel buitengebied'

Burgernet breidt uit (Accordion ingeklapt)

De inzet van Burgernet wordt uitgebreid met e-mailberichten. Op dit moment ontvangen deelnemers Burgernetacties op de telefoon via een spraak- of sms-bericht. Vanaf heden wordt hier e-mail aan to...
Lees meer over 'Burgernet breidt uit'

Open Monumentendag (Accordion ingeklapt)

Open Monumentendag 2016, zaterdag 10 september, staat in het teken van Iconen en symbolen.
Lees meer over 'Open Monumentendag'

Huisvesting vluchtelingen (Accordion ingeklapt)

De reservelocaties voor tijdelijke woningen voor statushouders kunnen worden opgeheven. De taakstelling van 53 is gehaald en achterstand van 28 is weggewerkt.
Lees meer over 'Huisvesting vluchteling...'