Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Na afloop van de stemming tellen de leden van elk stembureau (handmatig) de in dat stembureau uitgebrachte stemmen.
Lees meer over 'Bijwonen stemmen tellen verkiezingen'

(Accordion ingeklapt)

Het is mogelijk om de verkiezingsuitslag te bekijken. Dit kunt u doen in het gemeentehuis in Borculo.
Lees meer over 'Inzage verkiezingsuitslag'

(Accordion ingeklapt)

Berkelland ondersteunt evenementenorganisaties bij campagne ‘NIX 18’.
Lees meer over 'Campagne ‘NIX 18’'

(Accordion ingeklapt)

De gemeente verleent 14 verzelfstandigde buitensportverenigingen eenmalige subsidie
voor het eigenaarsdeel OZB.
Lees meer over 'Eenmalige subsidie'

(Accordion ingeklapt)

Succes Pilot Beschut Werken krijgt vervolg in andere kernen.
Lees meer over 'Pilot Beschut Werken'

(Accordion ingeklapt)

Parallelweg vanaf Kiefteweg over nieuwe aansluiting Eibergen open.
Lees meer over 'Kiefteweg Eibergen 14 maart definitief afgesloten'

(Accordion ingeklapt)

Maandag 19 maart starten werkzaamheden aan rotonde Diepenheimseweg N315 en Rapenburg. Renovatie rotonde duurt tot 9 april.
Lees meer over 'Werk rotonde Diepenheimseweg'

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Berkelland heeft de primeur: wooncorporatie ProWonen bouwt voor het eerst gasloze woningen, in Neede.
Lees meer over 'Eerste gasloze woningen'

(Accordion ingeklapt)

Op donderdag 8 maart 2018 ontving wethouder Marijke van Haaren het predicaat ‘dementievriendelijke gemeente’ uit handen van mevrouw Gerri Bannink van de Stichting Alzheimer Nederland...
Lees meer over 'Dementievriendelijke gemeente'

(Accordion ingeklapt)

In het gebied Eibergen-Neede neemt REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V. uit Lichtenvoorde het onderhoud van de drukriolering over van GMB Rioolservices.
Lees meer over 'Storing drukriool'

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Berkelland wil haar fraaie agrarisch cultuurlandschap behouden en waar nodig herstellen. Het gaat om landschapselementen zoals bloemrijke wegbermen, bosjes, houtwallen en steilranden,...
Lees meer over 'Gebruik gronden'

(Accordion ingeklapt)

Als u buiten een horeca-inrichting alcoholische dranken wilt schenken, moet u een ontheffing bij de burgemeester aanvragen. Dit staat in artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Het moet gaan om ee...
Lees meer over 'Artikel 35 Drank-en Horecawet'

(Accordion ingeklapt)

Op 8 maart 2018 hebben gemeente Berkelland, Kruiswerk Achterhoek, verduurSaam energieloket en ProWonen de samenwerkingsovereenkomst “Werk aan de woning’ getekend, als startpunt van ee...
Lees meer over 'Werk aan de woning'

(Accordion ingeklapt)

Wethouder Marijke van Haaren verraste vorige week Ida en Toos, tijdens de vergadering van Zorgzaammaatje, met bloemen en een heerlijke taart. De taart werd direct aangesneden door
de hele werkg...
Lees meer over 'Vrijwilliger in het zonnetje'

(Accordion ingeklapt)

Veilig ouder worden: dat wil toch iedereen? Maar wist u dat één op de twintig ouderen slachtoffer wordt van financieel misbruik? Bijvoorbeeld in de vorm van diefstal, ongewenste bem...
Lees meer over 'Veilig ouder worden'

(Accordion ingeklapt)

Berkelland fungeert als pilot nieuwe werkwijze. Minister Schouten informeert Tweede Kamer over gebruik gemeentegronden door boeren.
Lees meer over 'Pilot Berkelland gebruik gronden'

(Accordion ingeklapt)

Berkellandse kampioenen van 2017 schitteren op kampioensbal.
Lees meer over 'Berkellandse kampioenen 2017 '

(Accordion ingeklapt)

Omdat er gewerkt wordt aan de viaducten om deze zo snel mogelijk bereikbaar te hebben voor het verkeer is het nodig dat de N822 Borculoseweg en de N823 Needseweg tijdelijk worden afgesloten. Na d...
Lees meer over 'Borculoseweg Eibergen en Needseweg Eibergen tijdelijk afgesloten'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Bij Achterhoek Nieuws vindt u een speciale uitgave over de gemeenteraadsverkiezingen.
Lees meer over 'verkiezingsspecial'

(Accordion ingeklapt)

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 13 maart 2018 om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1, B...
Lees meer over 'Gemeenteraad vergadert 13 maart'

(Accordion ingeklapt)

Begin oktober 2017 is het college van burgemeester en wethouders ‘on tour’ geweest in Borculo. Het idee hierachter is de doe-het-samen-samenleving. Welke kansen, mogelijkheden en uitd...
Lees meer over 'College on Tour Borculo: de resultaten'

(Accordion ingeklapt)

Vanaf 12 maart beginnen de werkzaamheden aan een deel van de Needseweg in Borculo. Eerst wordt een nieuw riool in de Needseweg aangelegd en daarna wordt het wegvak tussen de aansluiting met de pa...
Lees meer over 'Needseweg in Borculo gaat op de schop'

(Accordion ingeklapt)

Gezamenlijk werken aan een passende jongerenaanpak in Berkelland. Inzet gericht op talentontwikkeling en het tegengaan van jongerenoverlast.
Lees meer over 'Jongerenaanpak in Berkelland '

(Accordion ingeklapt)

De elf gemeenten in de Achterhoek willen een zo aantrekkelijk mogelijke regio zijn voor bezoekers en bewoners die graag fietsen. De gemeenten investeren in een goed fietsnetwerk om aan te (blijve...
Lees meer over 'Kwaliteit fietsroutenetwerk Achterhoek uitstekend!'

(Accordion ingeklapt)

Vervolg voor succesvolle pilot praktijkondersteuner Jeugd bij huisartsen in Oost-Achterhoek.
Lees meer over 'Pilot praktijkondersteuner Jeugd bij huisartsen in Oost-Achterhoek'

(Accordion ingeklapt)

‘cultuursensitief werken met vluchtelingen’
Lees meer over 'Bijeenkomst voor zorgprofessionals 4 april'

(Accordion ingeklapt)

De afgelopen tijd is met inwoners en professionals gewerkt aan een nieuw beleidskader voor het Sociaal Domein. Aan de hand van gezamenlijke bepaalde thema’s Werken vanuit de bedoeling, Meed...
Lees meer over 'Beleidskader voor het Sociaal Domein'

(Accordion ingeklapt)

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de besli...
Lees meer over 'Als de hamer valt…20 februari 2018'

(Accordion ingeklapt)

Het Rijk moet doorpakken met het verbod op asbestdaken
Lees meer over 'Verbod op asbestdaken'

(Accordion ingeklapt)

Mensen met een (lichamelijke) beperking moeten net als ieder ander kunnen meedoen in de samenleving. Daarom heeft gemeente Berkelland in overleg met verschillende belangenorganisaties een plan va...
Lees meer over 'Berkelland voor iedereen toegankelijk'

(Accordion ingeklapt)

Stemmen met een kiezerspas en stemmen bij volmacht bij de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum op 21 maart 2018.
Lees meer over 'Kiezerspas en stemmen bij volmacht'

(Accordion ingeklapt)

In de periode 24 februari tot 19 maart zijn de Borculoseweg en Needseweg in Eibergen tijdelijk afgesloten.
Lees meer over 'Wegafsluitingen Eibergen'

(Accordion ingeklapt)

Er valt wat te kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Berkelland! Maar welke partij vertegenwoordigt uw stem het beste? En welke onderwerpen vindt u juist belangrijk? Vul kieskompas in om era...
Lees meer over 'Kieskompas Berkelland in de lucht'

(Accordion ingeklapt)

Het college van Berkelland heeft met het ter inzage leggen van het bestemmingsplan Eibergen, Op de Bleek 2017 de volgende stap gezet met het wendbaar woonbeleid. De basis hiervoor vormt de Struct...
Lees meer over 'Bestemmingsplan ’Eibergen, Op de Bleek 2017’ ter inzage'

(Accordion ingeklapt)

Achterhoekse wethouders sluiten RetailDeal met staatssecretaris Mona Keijzer.
Lees meer over 'RetailDeal met staatssecretaris Mona Keijzer'

(Accordion ingeklapt)

Eerste merkbare verandering in najaar 2018.
Lees meer over 'Afvalinzameling? Hoe gaat het nu verder. '

(Accordion ingeklapt)

Berkelland gaat aan de slag met oude N18 en onderliggende wegen.
Lees meer over 'Aan de slag met oude N18'

(Accordion ingeklapt)

Bel 0544-395527 vanaf 1 maart 2018.
Lees meer over 'Storing aan de drukriolering? '

(Accordion ingeklapt)

“Mijn buurman verdient een bloemetje. Hij helpt niet alleen mij, maar de hele buurt”
“Zij is er –ondanks haar eigen ongemakken- altijd voor mij. Dat is zo prettig” ...
Lees meer over 'Inwoners verrassen inwoners'

(Accordion ingeklapt)

Op maandag 5 februari was er in ontmoetingscentrum ‘Het Hof’ in Borculo een bijeenkomst over Ondersteuning Thuis. Ruim negentig mensen waren hierbij aanwezig. Diverse partijen, waaron...
Lees meer over 'Samen bouwen aan Ondersteuning Thuis'