Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Actueel

RSS

Wethouder Arjen van Gijssel in VNG-Commissie Europa en Internationaal

Arjen van Gijssel, wethouder in Berkelland en huidig lid van het Algemeen Bestuur van de P10, is door het bestuur van de VNG benoemd in de VNG Commissie Europa en Internationaal. Van Gijssel heeft zijn Europa-ervaring opgedaan in zijn eerdere werkkringen bij het ministerie van…

Ontwerp-beleidsdocument voor hoge windmolens ter inzage

In de afgelopen anderhalf jaar hebben de gemeenten Berkelland en Oost Gelre toegewerkt naar beleidskaders voor het realiseren van windmolens. Daarbij is voor het Berkellandse grondgebied een gebied op de grens met de gemeente Oost Gelre in beeld dat ligt tussen de kernen Ruurlo, Beltrum,…

Sloopt u een gebouw in het buitengebied en wilt u daarvoor in de plaats vergroenen? Dan ligt er subsidie voor u klaar!

Als u in het buitengebied een gebouw (max. 500 m²) wil slopen en op of rondom het sloopperceel natuur en/of landschapselementen wil aanleggen, dan is de subsidie ‘Groen voor Rood’ misschien iets voor u. Meer informatie over de subsidie en het aanvraagformulier vindt u op:…

Open Erf op 25 mei bij biodiversiteitsambassadeurs in 20 gemeenten

Wil jij inspiratie opdoen over een groen en biodivers erf? Wil je meer weten over hoogstamfruit, poelen, een vogelbosje, insectenhotel of bloemenweide? Bezoek inspirerende erven tijdens de Dag van het Open Erf op zaterdag 25 mei. Stichting Landschapsbeheer Gelderland organiseert deze dag samen met de…

Subsidie mogelijk voor activiteiten 80 jaar Vrijheid

Van 1 juni tot en met 31 december 2024 kunt u subsidie aanvragen bij de Provincie Gelderland voor activiteiten/evenementen in het kader van 80 jaar Vrijheid. Het programma moet passen binnen het regioprogramma van de Achterhoek, Liemers en Duitse grensstreek. Dit betekent dat er aandacht…

Politieke Avond op 28 mei

Op dinsdag 28 mei is de volgende Politieke Avond in het gemeentehuis in Borculo. Tijdens een Politieke Avond worden er eerst politieke sessies gehouden over uiteenlopende onderwerpen en aansluitend is de raadsvergadering waarin de gemeenteraad besluiten neemt. Alle vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte…

Verloopt uw reisdocument dit jaar? Vraag op tijd een nieuwe aan!

Heeft u uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart bijna 10 jaar en verloopt dit document in 2024? Vraag dan op tijd een nieuw reisdocument aan. Het kan namelijk druk worden aan de balie, omdat veel meer inwoners dan normaal een nieuw reisdocument nodig hebben. Uw identiteitsdocument…

Militaire oefening

Het ministerie van Defensie houdt van 27 mei tot en met 7 juni een oefening. De oefeningen lopen van maandag tot en met donderdag. In het weekend wordt niet geoefend. De oefening speelt zich ook af in de gemeente Berkelland. Er doen 18 militairen en…

Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Hieronder een samenvatting van de besluiten die de gemeenteraad op 14 mei heeft genomen.   Beleid grote windmolens De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad uitgebreid gesproken over het…

Verkiezingen Europees Parlement op 6 juni

Donderdag 6 juni 2024 vindt de Europese Parlementsverkiezing plaats. De Europese Parlementsverkiezingen vinden 1 keer in de 5 jaar plaats. Met uw stem kunt u direct invloed uitoefenen op de beslissingen van het Europees Parlement. U stemt op een kandidaat van een van de Nederlandse…

College bezoekt opvanglocatie Oekraïense ontheemden

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vangen gemeenten ontheemden uit Oekraïne op. Op dit moment heeft de gemeente Berkelland de mogelijkheid 270 personen op 7 plekken op te vangen. Afgelopen dinsdag bezocht het college van B&W de grootste van deze locaties, Korenvier, in…

Riool verstopt? Weet wat u moet doen

Staat het erfscheidingsputje vol water? Bel 0545-250 250 Helaas komt het wel eens voor dat de riolering in of bij uw woning verstopt raakt. Een verstopping kan verschillende oorzaken hebben en op verschillende plaatsen optreden. Bijvoorbeeld in uw woning of in de afvoerbuis naar het…

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Mogelijk komt u in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente

Goede voorschoolse voorzieningen dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en aan een goede start voor kinderen op de basisschool. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag is het financieel niet aantrekkelijk hun kind naar de opvang te laten gaan. Om kinderen gelijke ontwikkelkansen…

Samenwerking is het uitgangspunt van Participatievisie Berkelland

De gemeente Berkelland werkt intensief samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We willen de kracht van de lokale samenleving graag benutten. Om dit structureel aan te pakken, is een participatievisie opgesteld. De afgelopen periode is een werkgroep bestaande uit raadsleden, samen met wethouder Arjen…

Gemeentehuis gesloten op Tweede Pinksterdag

Op maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten. Op deze dag is de gemeente ook telefonisch niet bereikbaar. In geval van nood kunt u via het centrale nummer 0545-250 250 de storingsdiensten bereiken.   Dinsdag 21 mei zijn we er weer voor u.

Activiteitengids voor volwassenen

Berkelland Actief heeft nu ook een online activiteitengids voor volwassenen (18 tot 55 jaar) ontwikkeld. Bekijk nu het online magazine of ga naar BerkellandActief.nl en ontdekt alle leuke, sportieve en culturele activiteiten die Berkelland Actief te bieden heeft! Heeft u vragen, of heeft u hulp…

Herinnering: Compensatie OZB 2024 voor sport- en cultuurverenigingen en -organisaties

Let op: aanvragen indienen vóór 1 juni 12.00 uur Berkellandse sport- en cultuurverenigingen en -organisaties met een eigen accommodatie worden in 2024 wederom gecompenseerd voor de betaalde onroerendezaakbelasting (OZB). Er is hiervoor in totaal 140.000 euro beschikbaar. Sport- en cultuurverenigingen en -organisaties die over een…

Politieke Avond op 14 mei

Op dinsdag 14 mei is de volgende Politieke Avond in het gemeentehuis in Borculo. Tijdens een Politieke Avond worden er eerst politieke sessies gehouden over uiteenlopende onderwerpen en aansluitend is de raadsvergadering waarin de gemeenteraad besluiten neemt. Alle vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte…

Cliëntenraad Fijnder vergadert op 16 mei

De cliëntenraad van Fijnder vergadert op 16 mei van 19.30 tot 21.30 uur bij Fijnder aan de Batterij 12 in Groenlo. Agenda Opening Mededelingen Vaststellen besluitenlijst 11-04-2024 Terugblik 2e Kamer Commissiedebat 14 mei 2024 wijziging Participatiewet Formeel adviezen Informatie uit de werkgroepen Uitgaande en ingekomen…

Militaire oefening

Het ministerie van Defensie houdt van 13 tot en met 15 mei een oefening. De oefening speelt zich op maandag 13 mei af in de omgeving van Geesteren. Er doen 40 militairen en 6 diverse voertuigen mee. Doel van de oefening De eenheid beoefent het…

Eibergen Onderneemt ontvangt opnieuw Keurmerk Veilig Ondernemen

Wethouder Hans van der Noordt reikte onlangs het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) uit aan Eibergen Onderneemt. Ze hebben met succes het hercertificeringstraject doorlopen voor alle industriegebieden. Eibergen Onderneemt heeft aangetoond dat zij voldoet aan de strenge veiligheidsnormen en continue verbeteringen doorvoert om een veilige werkomgeving…

College bezoekt biologisch varkensbedrijf

Het college bezocht op 30 april het biologische varkensbedrijf van de familie Pappot in Eibergen. In 2009 kochten ze, na een verplaatsing vanuit het westen, het bestaande bedrijf met ruim 400 zeugen. Door slechtere prijzen, ziekte onder de dieren en aangepaste regelgeving besloten ze het…

Denkt u in aanmerking te komen voor energietoeslag 2023? Vraag aan via www.fijnder.nl

Heeft u nog geen energietoeslag 2023 ontvangen en denkt u wel in aanmerking te komen, dan kunt u deze aanvragen via www.fijnder.nl. Heeft u in 2022 de energietoeslag ontvangen? Dan bekijkt Fijnder of u nog steeds recht heeft op de energietoeslag. U krijgt hierover een…