Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Actueel

RSS

Veel animo voor ‘Elke Berkellander een boom’

De gemeente Berkelland wil graag stimuleren dat er meer bomen in de gemeente worden geplant. Daarom krijgt elk woonadres de mogelijkheid om een gratis boom of struik te bestellen. Dit jaar konden inwoners van Borculo, Haarlo, Geesteren en Gelselaar aangeven of ze een gratis boom…

De markt in Ruurlo zoekt een slager

Door omstandigheden gaat slager Marco Pasman binnenkort stoppen. Reden voor ons om op zoek te gaan naar een plaatsvervanger. Innemen van de standplaats kan vanaf 15 maart 2024. De beschikbare frontlengte is ca. 5,5 meter. Wij vinden het belangrijk dat u er elke week bent!…

Enthousiaste inwoners gezocht voor de lokale actie groep LEADER Achterhoek! (4 tot 8 uur per maand)

Wil jij als trotse inwoner van de Achterhoek een bijdrage leveren aan onze prachtige regio? Grijp dan nu de kans om deel uit te maken van het team dat innovatie van onderop in ons landelijk gebied stimuleert en versterkt. We zoeken gepassioneerde mensen zoals jij…

Herinnering: Opnieuw melden register sociale hygiëne

Vanaf 1 juli 2023 is er een nieuw register sociale hygiëne. Heeft u uw SVH diploma Sociale Hygiëne voor 1 juli 2023 behaald? Dan moet dit opnieuw bij het register sociale hygiëne gemeld worden. Dit kan met DigiD op de website: www.registersocialehygiene.nl. Het opnieuw aanmelden…

U kunt nu reageren op plankaart met mogelijke laadpalen voor elektrische auto’s in uw buurt

Vanaf nu tot en met 28 maart 2024 kunt u reageren op een plankaart met locaties voor een laadpaal. Wij horen graag welke locatie(s) u geschikt of minder geschikt vindt voor een laadpaal voor elektrische auto’s. Op de digitale plankaart op www.gemeenteberkelland.nl/laadpaal kunt u uw…

Marian Meijerink uit Borculo valt in de prijzen met textielwerk over vrijheid

Eind 2023 is er vanuit het Regioprogramma Vrijheid Achterhoek, Liemers en Duitse Grensstreek een grens overstijgende prijsvraag georganiseerd. Vrijdag 2 februari was de prijsuitreiking in het Barghse Huus in ´s Heerenberg. De Borculose Marian Meijerink behoorde tot 1 van de winnaars. Leven in vrijheid is…

Pleegouders gezocht: voltijd en deeltijd

Wist u dat pleegzorg er in verschillende vormen is? En dat deeltijdpleegzorg een heel belangrijke en veel gevraagde vorm is? Hiermee bieden pleegouders een kind een aantal dagen per maand, vaak om het weekend, een plek. Dit is meestal ter ondersteuning van de ouders. Voltijd-…

Vacature Welzijnsraad Berkelland: iets voor u?

De Welzijnsraad Berkelland zoekt nieuwe leden. De Welzijnsraad is een adviesorgaan voor de gemeente Berkelland. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd het College over het sociaal domein en de lokale uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Verder is de Welzijnsraad actief in…

Versneld sociale huurwoningen in Ruurlo, Borculo en Neede

De gemeente Berkelland en ProWonen willen versneld het aanbod sociale huurwoningen uitbreiden. ProWonen en de gemeente tekenen hiervoor binnenkort een intentieovereenkomst. Daarmee voldoet het college van B&W aan de opdracht van de gemeenteraad van eind mei 2023 locaties te zoeken waar snel sociale huurwoningen te…

Opvanglocatie voor asielzoekers in Eibergen

Langs de oude N18 in Eibergen, ter hoogte van het Argos tankstation, stelt de gemeente Berkelland een stuk grond beschikbaar voor een periode van 10 jaar aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Hier wil het COA een opvanglocatie realiseren voor ongeveer 100 asielzoekers, waarvan…

Open huis gemeentewerf Borculo op 9 maart

De gemeentewerf in Borculo opent op zaterdag 9 maart de deuren voor geïnteresseerden voor het werken bij de buitendienst van de gemeente Berkelland. Tussen 9.00 uur en 12.30 uur kan iedereen binnenlopen voor meer informatie over onze organisatie en over onze actuele en toekomstige vacatures.…

Evaluatie Eibergen Centrum

Het vernieuwde centrum van Eibergen is inmiddels een tijd in gebruik. Daarom is afgelopen jaar een evaluatie gehouden. Onderdeel daarvan waren een enquête en een verkeersonderzoek. Bijna 500 personen hebben deelgenomen aan de enquête over het vernieuwde centrum van Eibergen. Over het algemeen zijn inwoners…

Herinrichting kruising Bollertweg en Geesterseweg in Gelselaar

Van 11 maart tot en met 5 april wordt de kruising van de Geesterseweg en de Bollertweg heringericht. De reden voor de herinrichting van de kruising is de verkeersveiligheid. Afgelopen jaren hebben er een aantal ongevallen op het kruispunt plaatsgevonden. Inloop op 22 februari Om…

Subsidieregeling Groen voor Rood van start

Als u in het buitengebied een gebouw (max. 500 m²) wilt slopen en op of rondom het sloopperceel natuur en/of landschapselementen wilt aanleggen, dan is de subsidie ‘Groen voor Rood’ misschien iets voor u. Sloop van gebouwen in combinatie met aanleg van natuur of landschapselementen…

College op bezoek bij Spikker Bouw in Eibergen

Het college van B&W bezocht op 6 februari Spikker Bouw in Eibergen. Het bedrijf is opgericht door Rob Spikker in 2008. Inmiddels werken er meer dan 30 mensen en is de eenmanszaak een allround bouwbedrijf geworden. Sinds augustus 2023 is het bedrijf gevestigd op de…

Ontmoeten wij jou op onze banenmarkt?

De gemeente Berkelland opent op woensdag 6 maart de deuren voor iedereen die geïnteresseerd is in het werken bij Berkelland. Tussen 16.00 uur en 20.30 uur kun je bij ons binnenlopen voor meer informatie over onze organisatie en je kunt onze actuele en toekomstige vacatures…

Ontwerp herinrichting Oudestraat Neede ligt ter inzage

De gemeente Berkelland gaat het centrum van Neede opnieuw inrichten. Het gaat om de Oudestraat, de Ten Caoteplas en het Vlearmoesplein. In het tweede kwartaal van 2024 wil de gemeente Berkelland met de uitvoering starten. In het nieuwe ontwerp staat ‘Het Groene Hart’ centraal Tussen…

Ook gesprek aangaan met een adviseur die weet wat er speelt bij erfeigenaren in het buitengebied?

Bent u eigenaar van een (agrarisch) erf in het buitengebied? Dan kunt u een keukentafelgesprek aanvragen met een onafhankelijk erfadviseur. De gemeente biedt dit gesprek gratis aan. Aanvullend aan het keukentafelgesprek is het eventueel mogelijk om ondersteuning voor een specifiek vraagstuk/onderwerp aan te vragen. Alle…

Nieuw uitvoeringsprogramma energietransitie versterkt de Achterhoekse samenwerking

De colleges van de 8 Achterhoekse gemeenten hebben ingestemd met het regionale uitvoeringsprogramma energietransitie. Dit is de gemeentelijke uitwerking van het Akkoord van Groenlo 3.0. Samen gaan we voor een energieneutrale Achterhoek uiterlijk in 2050. Het uitvoeringsprogramma bevat de stappen die wij gaan zetten om…

Viaduct in Borculo krijgt naam Soldaat der 1e klasse Jos ten Brinke

Het viaduct in de Batendijk (N822) over de Rondweg (N315) in Borculo krijgt de naam Soldaat der 1e klasse Jos ten Brinke. Op voordracht van de Provincie Gelderland heeft het college hiertoe besloten. Jos ten Brinke sneuvelde in 2008 tijdens zijn uitzendmissie naar Uruzgan in…

Vraag op tijd een nieuw paspoort of identiteitskaart aan

Heeft u uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart bijna 10 jaar en verloopt dit document in 2024? Vraag dan op tijd een nieuw reisdocument aan. Het kan namelijk druk worden aan de balie, omdat veel meer inwoners dan normaal een nieuw reisdocument nodig hebben. Uw identiteitsdocument…

Aanslag gemeentelijke belastingen

GBTwente verstuurt volgende week de aanslagen gemeentelijke belastingen naar alle huishoudens in Berkelland. U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen in uw berichtenbox van MijnOverheid of per post in uw brievenbus. Op de aanslag staat ook de nieuwe WOZ-waarde van uw woning. GBTwente bepaalt die waarde…

Vrijwilliger worden? Maatjes gezocht!

Op Berkelland doet! vindt u allerlei leuke vrijwilligersvacatures, zoals maatje bij zorgorganisatie Careaz in Ruurlo, Taalmaatje bij Stichting TaalContact in Borculo en het maatjesproject van Stichting Ruimte voor Anders Zijn in Neede. Ga naar berkellandwijzer.nl/berkelland-doet en ontdek dat er altijd wel een vrijwilligersvacature is die…

Onderzoek naar onteigening en rechtsherstel Joods vastgoed tijdens en na de Tweede Wereldoorlog afgerond

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Oost Gelre hebben het afgelopen jaar onderzoek laten doen naar de onteigening van Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog en het rechtsherstel na de oorlog. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen. Inmiddels…

Ga zelf klussen in huis en krijg tot wel € 750,- terugbetaald!

In januari 2024 is de Isolatie Subsidie Achterhoek: ‘Klussen zonder Kosten!’ gestart. Met behulp van deze subsidie kunt u tot wel € 750,- ontvangen voor klusmaterialen om uw huis te isoleren. Een perfecte subsidie voor de mensen onder ons met 2 rechterhanden. Deze nieuwe subsidie…

Gemeente Berkelland wil aansluiten bij Twente Milieu

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het huishoudelijk afval in de gemeente Berkelland per 1 januari 2025 op te laten halen door Twente Milieu. De gemeente organiseert de afvalinzameling op dit moment zelf, maar vindt dat dit in de toekomst niet meer…

College stelt gemeenteraad voor met oud papier inzameling te stoppen via verenigingen vanaf 2025

Het college van B&W doet een voorstel aan de gemeenteraad om te stoppen met de oud papier inzameling via verenigingen per 1 januari 2025. De lage papierprijs en de afnemende hoeveelheid oud papier maken de arbeidsintensieve huis aan huis inzameling steeds minder interessant voor verenigingen.…

Tijdelijk Noodfonds Energie geopend

Heeft u een lager inkomen en een hoge energierekening? Dan kunt u terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds kijkt naar hoe hoog de rekening voor gas, warmte en elektriciteit is en naar het inkomen van uw huishouden. Als het verschil te groot is,…

Energieloket Achterhoek voor advies over energie besparen

Energieloket Achterhoek is er voor inwoners van de Achterhoek. Ze helpen u op weg met het verduurzamen van uw woning, het verlagen van uw energierekening en het aanvragen van subsidies of leningen. U kunt zich telefonisch laten informeren, een gesprek aanvragen met een energiecoach of…

Natuurwerkdag in Needse Achterveld

Zaterdag 20 januari vond de Natuurwerkdag in het Needse Achterveld plaats. Hier waren ongeveer 35 vrijwilligers bij aanwezig, die gezamenlijk de handen uit de mouwen hebben gestoken. Wethouder Hans van der Noordt: “Berkelland heeft een prachtig landschap met gevarieerde natuur. Het Needse Achterveld, met onder…

Energietoeslag over 2023 aanvragen kan tot en met 30 april 2024

Heeft u voor 15 december 2023 geen bericht van Fijnder ontvangen over de energietoeslag 2023, maar denkt u wel in aanmerking te komen, omdat u een minimum inkomen heeft? Aanvragen kan nog tot en met 30 april 2024 via www.fijnder.nl/energietoeslag. Op de website van Fijnder…

Kerststukjes op graven graag voor 1 maart weghalen

Tijdens de kerstperiode zijn er weer mooie kerststukjes en decoraties op verschillende graven van de begraafplaatsen in de gemeente Berkelland geplaatst. Deze gebaren van liefde en respect brengen troost in deze kerstperiode. Nu kerst weer achter ons ligt, willen we uw medewerking vragen om de…

Denkt u in aanmerking te komen voor energietoeslag 2023? Vraag aan via www.fijnder.nl

Heeft u nog geen energietoeslag 2023 ontvangen en denkt u wel in aanmerking te komen, dan kunt u deze aanvragen via www.fijnder.nl. Heeft u in 2022 de energietoeslag ontvangen? Dan bekijkt Fijnder of u nog steeds recht heeft op de energietoeslag. U krijgt hierover een…