Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Actueel

RSS

Afspraken over duurzame inzet huurwoningen met een woningaanpassing

Mensen die een huurwoning met een aanpassing nodig hebben, komen voortaan sneller in aanmerking voor een aangepaste huurwoning. Voortaan bespreekt de gemeente met ProWonen of er een geschikte woning is voor een inwoner met een verhuisindicatie vanuit de Wmo. Dit is een van de afspraken…

Militaire oefening van 27 t/m 30 maart

Het ministerie van Defensie houdt van 27 tot en met 30 maart 2023 een oefening. De oefening speelt af in het gebied tussen Rheden, Wezep, Ommen en Groenlo. Er doen 60 militairen, 6 diverse voertuigen en 2 chinook helikopters mee. Het doel van de oefening…

Vragenlijst over situatie AED’s in Berkelland

Bij de gemeente Berkelland en via de SportFederatie Berkelland komen vragen over de AED binnen. Een AED is een mobiele defibrillator waarmee burgerhulpverleners kunnen reanimeren totdat de professionele hulpverlening er is. De vragen gaan over problemen rondom (de kosten voor) de (vervangende) aanschaf en het…

Vervolg raadsvergadering op woensdag 22 maart

De raadsvergadering die dinsdagavond 21 maart om 23.15 uur werd geschorst, wordt woensdagavond vanaf 19.30 uur vervolgd. Er bleek dinsdagavond onvoldoende tijd om de gehele agenda te behandelen. Daarop heeft de raad besloten om de vergadering te schorsen en verder te gaan op woensdagavond. Op…

Informatiemarkt geldzaken op 31 maart

De Cliëntenraad Participatiewet organiseert op 31 maart een speciale informatiemarkt over geldzaken. U bent van harte welkom om langs te komen en informatie te krijgen over (omgaan met) geld. De informatiemarkt is de afsluiting van de Landelijke Week van het Geld waar veel scholen ook…

Kom naar onze inloop in Borculo, Beltrum, Ruurlo, Neede of Eibergen

Heeft u ideeën en/of vragen over uw woonplaats, buurt, over prettig wonen en samen leven? Kom dan naar de wekelijkse inloop van de gemeentelijke contactpersoon en de welzijnsmedewerker. U hoeft zich van tevoren niet aan te melden. Kom ook gerust even langs als u zich…

Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen in Berkelland

De uitslagen van de provinciale statenverkiezingen (opkomst 72,16 %) en de waterschapsverkiezingen (opkomst Rijn en IJssel 69,88 % en opkomst Vechtstromen 77,72 %) in Berkelland zien er als volgt uit. Kijk voor een volledig overzicht op onze website: www.gemeenteberkelland.nl/verkiezingen/uitslagen. Provinciale staten Partij Aantal stemmen Percentage…

Help elkaar via Burenhulp in Berkelland

Wilt u zich inzetten voor een ander? Zoekt u hulp of contact met een naober als het even niet lukt? Eenmalig, iedere week of alles daartussen in? In de buurt? Zoek en vind burenhulp op www.berkellandwijzer.nl/berkelland-doet! U kunt allerlei vormen van burenhulp vragen of aanbieden.…

Webinar financieel opvoeden voor ouders en opvoeders op 30 maart

Op 30 maart om 19.30 uur kunt u deelnemen aan het webinar Financieel opvoeden.Tijdens het webinar krijgt u handvatten om uw kind zo goed mogelijk financieel voor te bereiden op de toekomst. Het Preventie Platform Jeugd verzorgt deze workshop voor ouders/opvoeders uit de gemeente Berkelland…

Militaire oefening van 20 t/m 22 maart omgeving Geesteren

Het ministerie van Defensie houdt van 20 tot met 22 maart een oefening. De oefening speelt zich op maandag 20 maart af in de omgeving van Geesteren. Er doen 45 militairen en 6 diverse voertuigen mee. Het doel van de oefening De eenheid beoefent het…

Kent u iemand die een lintje verdient?

Kent u een Berkellander die een lintje verdient, iemand die als vrijwilliger al vele jaren actief is? Veel mensen zullen deze vraag met “ja” beantwoorden. Maar hoe zit dat eigenlijk? Wanneer komt iemand in aanmerking voor de Koninklijke onderscheiding? Welke onderscheiding hoort bij wie, een…

Onderzoek naar veiligheid in buitengebied

Bent u woonachtig in het buitengebied van Berkelland? Doe dan mee aan het onderzoek over een Veilig Buitengebied. De vragen gaan over veiligheid, maatregelen tegen inbraak en het onderhoud van de openbare ruimte. Berkelland wordt door velen gezien als een veilige en fijne plek om…

Mantelzorg en belastingaangifte

Wat doe je als je vrouw om de paar jaar een aantal weken in het ziekenhuis ligt? ‘Dan stap je zo vaak mogelijk in de auto om naar haar toe te gaan’, lacht mantelzorger Johnny ter Heerdt. Dat deed hij de afgelopen 40 jaar dan…

Enquête voor de omgevingsvisie van de gemeente Berkelland!

De gemeente Berkelland is bezig met een visie voor de toekomst van heel Berkelland. Daarvoor is de input van inwoners en ondernemers erg belangrijk. Het gaat immers om uw toekomst! Deze omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen onder andere ruimte, water, milieu, natuur, landschap,…

51 vervangende stempassen verstrekt vanwege storing bij drukker

In onze gemeente is geconstateerd dat er op een aantal adressen mogelijk dubbele stempassen zijn bezorgd voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de waterschappen op 15 maart. Het gaat hierbij om 51 personen. Zij hebben nieuwe stempassen ontvangen. Na meldingen van alerte inwoners…

Open Bedrijvendag Ruurlo op 1 april

Zaterdag 1 april is de Open Bedrijvendag in Ruurlo. Iedereen is tussen 10.30 en 16.00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de 55 deelnemende bedrijven. De laatste Open Bedrijvendag in de gemeente Berkelland werd in 2019 gehouden in Neede. Met…

Cursus valpreventie in maart in Ruurlo en Borculo

Sport Federatie Berkelland start eind maart met de cursus valpreventie. Met het volgen van deze cursus leert u hoe u kunt voorkomen dat u valt en krijgt u oefeningen in het goed vallen en opstaan. Vallen is een van de grootste gezondheidsrisico’s bij ouderen. Valincidenten…

14 maart en 11 april: Alzheimer Trefpunt Berkelland in Neede

Alzheimer Trefpunt Berkelland is dé ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun naasten. Elke tweede dinsdagavond van de maand organiseren zij een bijeenkomst. Mensen met dementie, mantelzorgers en belangstellenden zijn van harte welkom. De bijeenkomsten vinden plaats bij Activiteitencentrum De Meijer, Hessenweg 2 in Neede.…

Werkbezoek van college aan bibliotheek

Dinsdag 7 maart bezocht het college van B&W de Bibliotheek Oost Achterhoek. Ze gingen langs bij de vestigingen in Borculo en Eibergen. In Eibergen hebben de bestuurders kort geproefd aan hoe kleuters leren programmeren met de zogenaamde Cubetto (een kubus die je door juist te…

Kom naar de inloop in Eibergen

Woont u in Eibergen of Rekken en heeft u ideeën en/of vragen over uw woonplaats, buurt, over prettig wonen en samen leven? Kom dan naar de wekelijkse inloop van contactpersoon Inge Waarlo en welzijnsmedewerker Ellis van Doorn in dorpshuis de Huve in Eibergen. U hoeft…

Subsidie aanvraag energiebesparende plannen of duurzame energieopwekking in 2023

Buurten, wijken, (sport)verenigingen, stichtingen, maatschappelijke instellingen, netwerken, groepen inwoners en ondernemers kunnen voor 2023 subsidie vragen voor concrete plannen die leiden tot 33% energiebesparing of duurzame energieopwekking op locatie. Het moet gaan om een gezamenlijk initiatief. Per initiatief wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd…

Enquête over duurzame energie door ruim 700 inwoners ingevuld

De gemeente hoort graag hoe u denkt over duurzame energie. Een enquête hierover stond van 21 december 2022 tot 22 januari 2023 open. Het is ingevuld door 717 inwoners. Ruim 70% vindt het belangrijk dat er in de gemeente Berkelland duurzame energie wordt opgewekt. De…

Sport- en cultuurverenigingen en -instellingen krijgen compensatie OZB over 2022 en 2023

Berkellandse sport- en cultuurverenigingen en – instellingen met een eigen accommodatie in de gemeente, worden voor de jaren 2022 en 2023 gecompenseerd voor betaalde Onroerende zaakbelastingen (OZB). Hiervoor is in totaal 300.000 euro beschikbaar. Hoogte subsidie 100% Onder de regeling vallen onder andere sportverenigingen, zwembaden,…

Spoorwegovergang Loorsteeg blijft open en wordt beveiligd, overgang Reurinkweg wordt afgesloten

Het college heeft besloten, na gesprekken met belanghebbenden en ProRail, de spoorwegovergang Reurinkweg af te sluiten en de spoorwegovergang Loorsteeg in Ruurlo open te houden en te beveiligen. Kosten beveiligen en subsidie provincie De kosten voor de gemeente voor het beveiligen van de spoorwegovergang Loorsteeg…

Campagne 1001ha voor melkveehouders

De gemeente Berkelland ondersteunt de crowdfundingscampagne 1001ha.nl van Urgenda en LTO Nederland door financieel bij te dragen aan 100 hectare kruidenrijk grasland. Melkveehouders uit de gemeente Berkelland kunnen korting krijgen op de aanschaf van maximaal 3 hectare kruidenrijk grasmengsel. Kruidenrijk grasland: goed voor klimaat en…

Tijdelijke subsidie wolfwerende maatregelen in Berkelland

Schapen- en geitenhouders in de gemeente Berkelland kunnen tot 15 maart subsidie aanvragen bij provincie Gelderland voor het nemen van wolfwerende maatregelen. Binnen één week waren er in twee aangrenzende gemeenten buiten het wolvengebied twee aanvallen door waarschijnlijk een wolf. Dat is de aanleiding dat…

Gemeenteraad heeft gemeentelijke alcoholverordening vastgesteld

Op grond van de Drank- en horecawet heeft de gemeenteraad in 2013 de Drank- en horecaverordening vastgesteld. In 2021 is de Drank- en horecawet vervangen door de Alcoholwet. De gemeenteraad heeft daarom op 14 februari 2023 de alcoholverordening vastgesteld. De verordening is aangepast en uitgebreid…

Met de wooncoach in gesprek over toekomstgericht wonen

Gerrit Dijkman woont in Ruurlo en is vrijwillige wooncoach binnen het project Heerlijk thuis in huis. Hij komt bij de mensen thuis en spreekt met hen over de toekomst: zien zij zichzelf over 10, 15 jaar nog steeds prettig wonen in hun huidige koopwoning? Of…

Thema-avond voor ouders met een puber

Niet roken, niet drinken tot je 18e. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het dat ook? Hoe gaat u met uw puber in gesprek over dit thema? Hoe maakt u ‘samen drinken’ minder normaal? En hoe helpt u uw kind bij het aangeven van grenzen…

Tijdelijk Noodfonds Energie: overheid investeert in financiële steun voor huishoudens met een hoge energierekening

Het landelijke Noodfonds Energie is geopend. Dit Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen een gedeelte van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023. Dit is afhankelijk van uw inkomen en de hoogte van uw energiekosten. U kunt vanaf nu deze…

Verwarm je huis veilig en gezond

De kosten van gas en elektriciteit zijn de laatste maanden flink gestegen. Hierdoor wordt in huishoudens druk gezocht naar andere, goedkopere manieren om het huis te verwarmen. Dat is begrijpelijk. Maar er kleven ook risico’s aan. Hoe er ook gestookt wordt, zet (brand)veiligheid in huis…

De eenmalige energietoeslag verhoogd naar € 1300,-

Huishoudens met een laag inkomen kunnen door de stijgende energieprijzen een eenmalige energietoeslag van de gemeente krijgen. Door de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie komen inwoners met een laag inkomen in de knel. Het kabinet heeft daardoor besloten de eenmalige energietoeslag te verhogen met €…

Oekraïne

Op deze pagina verwijzen wij u naar zoveel mogelijk informatiebronnen over Oekraïne.