Bestuur

College B&W april 2019 website

College B&W april 2019 website

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

In de raadsvergadering van 16 april is Maikel van der Neut als wethouder voor het CDA benoemd in het college van Berkelland. Door het vertrek van wethouder Patricia Hoytink-Roubos – in verb...
Lees meer over 'Maikel van der Neut benoemd als wethouder'

(Accordion ingeklapt)

De commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied van de gemeente Berkelland houdt op maandag 29 april 2019 een hoorzitting in de collegekamer van het gemeentehuis in Borculo.
Lees meer over 'Commissie bezwaarschriften vergadert op 29 april '

(Accordion ingeklapt)

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de besli...
Lees meer over 'Als de hamer valt...'

(Accordion ingeklapt)

Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn. In deze coalitieperiode wil de gemeente 40% van die ambitie realiseren. Hoe we dat samen met inwoners willen bereiken staat in het Energie Uitvoerings...
Lees meer over 'Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022'

(Accordion ingeklapt)

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 16 april om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borc...
Lees meer over 'Gemeenteraad vergadert 16 april om 19.30 uur'