Bestuur

College BenW officieel

College BenW officieel

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de besli...
Lees meer over 'Raadsbesluiten november 2018'

(Accordion ingeklapt)

De najaarsnota sluit met een positief resultaat van 69.000 euro. In dit resultaat is het nadeel van het sociaal domein zoals afgesproken verrekend met de reserve nadelen decentralisaties. Het res...
Lees meer over 'College biedt raad najaarsnota aan'

(Accordion ingeklapt)

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de besli...
Lees meer over 'Raadsbesluiten oktober 2018'