Bestuur

College B&W april 2019 website

College B&W april 2019 website

Nieuws

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vond de raadsvergadering van 7 juli en vervolgt op 8 juli niet in ...
Lees meer over 'Als de hamer valt…'

Burgemeester Joost van Oostrum is door Commissaris van de Koning John Berends officieel beëdigd voor zijn tweede termijn als burgemeester van de gemeente Berkelland. Bij de Commissaris van d...
Lees meer over 'Burgemeester beëdigd'

De gemeenteraad van Berkelland vergadert op 7 juli om 16.30 uur. Indien de vergadering vanwege het late tijdstip wordt geschorst zal de vergadering op 8 juli worden hervat. Vanwege de maatregelen...
Lees meer over 'Gemeenteraad vergadert 7 juli ...'

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad niet in de raadzaal, maar digitaal. Hela...
Lees meer over 'Raadsnotulen 17 juni'