Bestuur

College BenW officieel

College BenW officieel

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

De Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen is vanaf 1 juli 2018 in werking. Voor aanvragen voor een omgevingsvergunning, ook in het buitengebied, die vanaf...
Lees meer over 'Leges omgevingsvergunning buitengebied'

(Accordion ingeklapt)

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort de beslissingen die de gem...
Lees meer over 'Raadsbesluiten juni 2018'

(Accordion ingeklapt)

De gemeenteraad van Berkelland komt op woensdag 27 juni 2018 om 20.00 uur bijeen voor een extra openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraa...
Lees meer over 'Gemeenteraad vergadert 27 juni'

(Accordion ingeklapt)

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de besli...
Lees meer over 'Als de hamer valt…19 juni 2018'