Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Nieuws RSS icoon

Alle nieuwsberichten van de gemeente Berkelland vindt u hier.

 • Mogelijk botulisme in vijver De Mors Eibergen

  22 augustus 2019

  Er zijn dode en zieke watervogels aangetroffen in en nabij de vijver aan de Borculoseweg in Eibergen, ten zuiden van bedrijventerrein De Mors. Het waterschap heeft sterk het vermoeden dat deze dieren door de botulismebacterie zijn omgekomen of ziek geworden. Mensen en (huis)dieren wordt aangeraden om elk contact met het water te vermijden. Het waterschap heeft de dode dieren opgeruimd en waarschuwingsborden geplaatst.

 • Brugonderhoud Mallumse Molen

  08 augustus 2019

  Op 26 en 27 augustus 2019 wordt er onderhoud uitgevoerd aan de brug nabij de Mallumse molen in Eibergen.

 • Berkellands Naoberfonds: subsidieregeling vastgesteld en leden adviescommissie benoemd

  01 augustus 2019

  Het Berkellands Naoberfonds gaat op 1 september 2019 van start. De subsidieregelingen zijn vastgesteld. Na een sollicitatieprocedure zijn in de adviescommissie van het Berkellands Naoberfonds benoemd: Han ten Brinke uit Neede, Raph Schouten uit Eibergen, Kees Koolschijn uit Ruurlo, Jo Kloosters uit Borculo en Anouk Meerbeek uit Ruurlo.

 • Verkeershinder viaduct Lintveldseweg

  26 oktober 2018

  Vanaf maandag 29 oktober tot en met vrijdag 9 november 2018 gaat Dostal Wegenbouw grasbetonstenen aanleggen langs de op- en afritten van het viaduct over de N18 in de Lintveldseweg in Eibergen. Het verkeer zal hinder ondervinden door de werkzaamheden. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer te regelen.

 • 6 november 2018 Mantelzorgcafe

  19 oktober 2018

  Op 6 november wordt in samenwerking met een Informele Zorg Consulent van SIZ Twente een themabijeenkomst georganiseerd. Het onderwerp is het Nederlands zorgstelsel, hoe zit dit in elkaar? En hoe regel ik zorg vanuit welke wet? Naast dat er informatie wordt gegeven over het onderwerp, is er ruimte voor eigen inbreng en vragen.

 • Tip van de week

  08 augustus 2019

  In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

 • Inwonerpanel spreekt zich uit over identiteit en profiel van Berkelland

  01 augustus 2019

  Het inwonerpanel ‘Berkelland Spreekt’ heeft zich gebogen over de identiteit en het profiel van Berkelland. De resultaten van dit onderzoek zijn nu uitgewerkt. Het onderzoek is in het kader van het project 'promotie, marketing en branding van Berkelland’ gehouden. Het onderzoek wordt ook gebruikt om een data-analyse te maken met een inventarisatie van kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes voor de drie doelgroepen: bewoners, bedrijven, bezoekers. Op basis hiervan worden interviews en groepsgesprekken gehouden. Ook worden inwoners en ondernemers opgeroepen hun bijdrage te leveren aan ‘het Berkellandse verhaal’. Uiteindelijk moet dit een strategisch actieplan opleveren voor de profilering van Berkelland.

 • Één verordening Sociaal Domein

  29 juli 2019

  Inwoner centraal in de lokale vertaling van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

  De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk willen binnen het Sociaal Domein graag maatwerk bieden aan hun inwoners. Daarom werken we de komende tijd aan één toegankelijke verordening. Dit biedt ruimte biedt om in te kunnen spelen op wat een inwoner écht verder helpt. In gezamenlijkheid wordt het proces opgepakt, de concrete invulling wordt per gemeente vertaald naar de eigen, lokale situatie. De verordening Sociaal Domein vervangt straks alle huidige lokale regels op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatiewet en de Wet schuldhulpverlening.

 • 240l gft-container voor buitengebied

  19 oktober 2018

  Bewoners van het buitengebied krijgen voor het eind van dit jaar een 240 liter (grote) gft-container. Wil men liever een 140 liter (kleine) gft-container of géén container, dan graag vóór 29 oktober via de website www.gemeenteberkelland.nl/afval de keuze doorgeven. Lukt digitaal doorgeven niet, dan bellen met 0545-250 250.

 • Bomen kappen

  Bent u van plan om een boom te kappen of drastisch te snoeien en bent u eigenaar van die boom? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning activiteit kappen aanvragen bij de gemeente. Dit is geregeld in de “Bomenverordening 2019”.
  Hieronder leggen wij in het kort samengevat de regels uit. Heeft u nog twijfels, is iets niet duidelijk of wilt u meer informatie? Belt u dan naar de gemeente, telefoon 0545 - 250 250.