Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Minderjarige vluchtelingen in Rekken

Aan de Panovenweg 14 in Rekken wonen sinds 13 oktober 2023 44 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV). Het gaat om jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar, die zonder ouders of andere begeleiders in Nederland zijn aangekomen en hier asiel hebben aangevraagd.

Het pand aan de Panovenweg is een zogenoemde procesopvanglocatie. Dit betekent dat de jongeren hier wonen in de periode dat hun asielprocedure loopt bij de IND. De jongeren krijgen professionele begeleiding van het COA, de voogdijorganisatie Nidos en andere ondersteunende organisaties. Ook krijgen zij allemaal onderwijs op de internationale school (ISK in Neede).

De opvanglocatie is in eerste instantie voor een periode van 2 jaar. Na deze periode besluit het college van burgemeester en wethouders of er een verlenging mogelijk is. 

Lees meer over de opvanglocatie Panovenweg Rekken (COA). Voor vragen kunt u contact opnemen met het COA of met de gemeente:

  • Voor vragen aan het COA, kunt u mailen naar fmmzrekkenpoa@coa.nl of bellen naar 06 21 26 29 02. De locatiemanager is Jacco Postma.
  • Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van het COA over de opvanglocatie in Rekken? Mail dan naar fmmzrekkenpoa@coa.nl.
  • Voor vragen aan gemeente Berkelland kunt u mailen naar karolien.dekkers@gemeenteberkelland.nl. We proberen uw vraag dan binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Ook kunt u op werkdagen bellen naar 0545 250 250 en vragen naar Karolien Dekkers. Zij is als projectmanager vanuit de gemeente het eerste aanspreekpunt voor de AMV opvang in Rekken.

Monitoring van de veiligheid en leefbaarheid

Om de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de Panovenweg 14 te monitoren is een onafhankelijk bureau ingeschakeld, Bureau Beke. Bureau Beke heeft een risicoanalyse uitgevoerd voor de opening van de opvanglocatie. Daar is een overzicht uitgekomen van mogelijke risico’s en maatregelen om deze risico’s te beheersen. Voor de opening van de opvanglocatie zijn al enkele maatregelen in gang gezet door het COA en de gemeente. Alle risico’s en maatregelen zijn in een beheerplan gezet. Dit beheerplan wordt maandelijks bekeken en waar nodig bijgestuurd door een beheergroep. In deze beheergroep zitten afgevaardigden vanuit de gemeente, de politie, het COA, omwonenden, Trajectum en Tactus. De beheergroep wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter. Bureau Beke heeft daarnaast bij de start van de opvanglocatie ook een nulmeting uitgevoerd naar de veiligheid en leefbaarheid rondom de Panovenweg 14. Na 1 jaar wordt deze meting opnieuw uitgevoerd. De resultaten van deze metingen worden teruggekoppeld aan de beheergroep.